BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

72/2002/QĐ-TTg

Số hiệu: 
72/2002/QĐ-TTg
Trích yếu nội dung: 
Thống nhất dùng bộ mã các ký tự chữ Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 trong trao đổi thông tin điện tử giữa các tổ chức của Đảng và Nhà nước
Ngày ban hành: 
10/06/2002
Hình thức văn bản: 
Quyết định
Cơ quan ban hành: 
Chính phủ
Người ký duyệt: 
Phạm Gia Khiêm - Phó Thủ Tướng
Download: