BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

95/2002/QĐ-TTg

Số hiệu: 
95/2002/QĐ-TTg
Trích yếu nội dung: 
Phê duyệt kế hoạch tổng thể về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ở Việt đến năm 2005
Ngày ban hành: 
17/07/2002
Hình thức văn bản: 
Quyết định
Cơ quan ban hành: 
Chính phủ
Người ký duyệt: 
Phạm Gia Khiêm - Phó Thủ Tướng
Download: