BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Số hiệu: 
24/2015/TT-BTTTT
Trích yếu nội dung: 
Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
Ngày ban hành: 
18/8/2015
Hình thức văn bản: 
Thông tư
Cơ quan ban hành: 
Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt: 
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son