BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thông tư số 20/2023/TT-BTC ngày 13/4/2023 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ Internet, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia ".vn" và lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ IP

Số hiệu: 
20/2023/TT-BTC
Trích yếu nội dung: 
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ Internet, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia ".vn" và lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ IP
Ngày ban hành: 
Ngày 13/4/2023
Hình thức văn bản: 
Thông tư
Cơ quan ban hành: 
Bộ Tài chính
Người ký duyệt: 
Thứ trưởng Cao Anh Tuấn