BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT ngày 8 tháng 12 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Số hiệu: 
Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT
Trích yếu nội dung: 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
Ngày ban hành: 
8/12/2021
Hình thức văn bản: 
Thông tư
Cơ quan ban hành: 
Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt: 
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng