BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Trả lời chính sách thuế

Số hiệu: 
9442/CT-HTr
Trích yếu nội dung: 
Hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với khoản thù lao Nhà đăng ký
Ngày ban hành: 
04/04/2013
Hình thức văn bản: 
Công văn
Cơ quan ban hành: 
Cục Thuế TP Hà Nội - Tổng cục Thuế
Người ký duyệt: 
Thái Tiến Dũng - Phó Cục trưởng