Ngày 01/04/2014: VNPT Global kết nối VNIX tại hai điểm HN và TP.HCM | Vietnam Internet Network Information Center (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 01/04/2014: VNPT Global kết nối VNIX tại hai điểm HN và TP.HCM

Ngày 01/04/2014, Công ty cổ phần đầu tư quốc tế VNPT-Global đã chính thức kết nối VNIX tại hai điểm Hà Nội và TP.HCM với dung lượng kết nối tại mỗi điểm là 1Gbps. Như vậy tính đến thời điểm này VNIX có 17 thành viên, với tổng dung lượng kết nối đạt 129Gbps.