Ngày 01/07/2017: MOBIFONE kết nối VNIX tại HN và TP.HCM | Vietnam Internet Network Information Center (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 01/07/2017: MOBIFONE kết nối VNIX tại HN và TP.HCM

Ngày 01/07/2017, Tổng công ty Viễn thông MobiFone - MOBIFONE đã chính thức kết nối VNIX (v4/v6) tại Hà Nội, TP.HCM với dung lượng kết nối tại mỗi điểm là 1x10Gbps. Như vậy tính đến thời điểm này VNIX có 18 thành viên, với tổng dung lượng kết nối đạt 183 Gbps.