Ngày 01/09/2013: VNTT kết nối VNIX tại TP.HCM | Vietnam Internet Network Information Center (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 01/09/2013: VNTT kết nối VNIX tại TP.HCM

Ngày 01/09/2013, Công ty cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam (VNTT) chính thức kết nối VNIX tại TP.HCM với dung lượng ban đầu 1 cổng 1Gbps. Như vậy tính đến thời điểm này đã có 18 thành viên kết nối VNIX.