Ngày 01/12/2013: VTC hạ dung lượng kênh kết nối VNIX tại TP.HCM | Vietnam Internet Network Information Center (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 01/12/2013: VTC hạ dung lượng kênh kết nối VNIX tại TP.HCM

Ngày 01/12/2013, VTC đã hạ dung lượng kết nối VNIX tại TP.HCM từ 1 cổng 10Gbps thành 1 cổng 1Gbps. Như vậy tính đến thời điểm này dung lượng kết nối của VTC - VNIX như sau:

   VNIX HN: 10 Gbps

   VNIX HCM: 1 Gbps