Ngày 01/12/2017: CMC tăng dung lượng kênh kết nối VNIX tại Hà Nội | Vietnam Internet Network Information Center (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 01/12/2017: CMC tăng dung lượng kênh kết nối VNIX tại Hà Nội

Ngày 01/12/2017, CMC đã tăng dung lượng kết nối VNIX tại Hà Nội từ 1 cổng 10Gbps thành 3 cổng 10Gbps. Như vậy tính đến thời điểm này, tổng dung lượng kết nối VNIX đạt 201 Gbps.