Ngày 04/06/2014: CMCTI nâng dung lượng kênh kết nối VNIX tại Hà Nội | Vietnam Internet Network Information Center (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 04/06/2014: CMCTI nâng dung lượng kênh kết nối VNIX tại Hà Nội

Ngày 04/06/2014, CMCTI đã tăng dung lượng kết nối VNIX tại Hà Nội từ 3 cổng 1Gbps thành 1 cổng 10Gbps. Như vậy tính đến thời điểm này dung lượng kết nối của CMCTI - VNIX như sau:

       VNIX HN: 10 Gbps

       VNIX HCM: 10 Gbps

       VNIX ĐN: 1 Gbps