Ngày 08/02/2018: MBG kết nối IPv6 với VNIX tại Hà Nội | Vietnam Internet Network Information Center (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 08/02/2018: MBG kết nối IPv6 với VNIX tại Hà Nội

Ngày 08/02/2018, Công ty Cổ phần Công nghệ Mobifone toàn cầu - MBG chính thức kết nối peering sử dụng địa chỉ thế hệ mới IPv6 với hệ thống VNIX tại Hà Nội. Như vậy tính đến thời điểm này VNIX có 14 thành viên kết nối IPv6.