Ngày 09/09/2014: VDC kết nối VNIX tại Đà Nẵng | Vietnam Internet Network Information Center (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 09/09/2014: VDC kết nối VNIX tại Đà Nẵng

Ngày 09/09/2014 VDC kết nối VNIX ĐN với băng thông 1Gbps, đây là thành viên thứ 4 sau Viettel, CMCTi, SPT. Các thành viên này ngoài việc trao đổi lưu lượng trực tiếp với nhau tại khu vực miền trung Đà Nẵng thì có thể san tải cho các điểm VNIX khác tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. Như vậy tính đến thời điểm này dung lượng kết nối của VDC - VNIX như sau:

       VNIX HN: 10 Gbps

       VNIX HCM: 20 Gbps

       VNIX ĐN: 1 Gbps