BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 10/10/2018: HTC-ITC tăng dung lượng kênh kết nối VNIX tại HN

Ngày 10/10/2018, Công ty Cổ phần HTC Viễn thông Quốc tế (HTC-ITC) đã tăng dung lượng kết nối VNIX tại Hà Nội từ 1 cổng 1Gbps thành 1 cổng 10Gbps. Như vậy tính đến thời điểm này, tổng dung lượng kết nối VNIX đạt 259 Gbps.