Ngày 12/11/2014: NetNam nâng dung lượng kênh kết nối VNIX tại Hà Nội | Vietnam Internet Network Information Center (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 12/11/2014: NetNam nâng dung lượng kênh kết nối VNIX tại Hà Nội

Ngày 12/11/2014, NetNam đã tăng dung lượng kết nối VNIX tại Hà Nội từ 1 cổng 1Gbps thành 2 cổng 1Gbps. Như vậy tính đến thời điểm này dung lượng kết nối của NetNam - VNIX như sau:

   VNIX HN: 2 Gbps

   VNIX HCM: 1 Gbps