Ngày 15/10/2013: VNTT kết nối với hệ thống VNIX chạy dualstack | Vietnam Internet Network Information Center (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 15/10/2013: VNTT kết nối với hệ thống VNIX chạy dualstack

Ngày 15/10/2013 VNTT đã chính thức kết nối với hệ thống VNIX tại TP.HCM chạy dualstack (sử dụng địa chỉ IPv6 qua kết nối hiện tại)