Ngày 26/06/2018: MBG kết nối IPv6 với VNIX tại TP.HCM | Vietnam Internet Network Information Center (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 26/06/2018: MBG kết nối IPv6 với VNIX tại TP.HCM

Ngày 26/06/2018, Công ty Cổ phần Công nghệ Mobifone toàn cầu - MBG chính thức kết nối peering sử dụng địa chỉ thế hệ mới IPv6 với hệ thống VNIX tại TP.HCM. Như vậy tính đến thời điểm này, MBG đã kết nối IPv6 tại 2 điểm VNIX HN – Tp.HCM và tổng số thành viên kết nối IPv6 – VNIX hiện nay là 15 thành viên.