Ngày 31/07/2017: DTS dừng kết nối VNIX tại TP.HCM | Vietnam Internet Network Information Center (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 31/07/2017: DTS dừng kết nối VNIX tại TP.HCM

Ngày 31/07/2017, DTS đã dừng kết nối VNIX tại TP.HCM (DTS chính thức là thành viên VNIX vào ngày 19/01/2010, với dung lượng 1Gbps). Như vậy tính đến thời điểm này VNIX có 17 thành viên với tổng dung lượng kết nối VNIX đạt 182 Gbps.