Ngày 01/07/2018: CMC tăng dung lượng kênh kết nối VNIX tại HCM | Vietnam Internet Network Information Center (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 01/07/2018: CMC tăng dung lượng kênh kết nối VNIX tại HCM

Ngày 01/07/2018, CMC đã tăng dung lượng kết nối VNIX tại Tp.HCM từ 1 cổng 10Gbps thành 2 cổng 10Gbps. Như vậy tính đến thời điểm này, tổng dung lượng kết nối VNIX đạt 221 Gbps và CMC là đơn vị kết nối VNIX với dung lớn nhất (51G), cụ thể như sau:

  • Kết nối VNIX HN: 30G
  • Kết nối VNIX HCM: 20G
  • Kết nối VNIX ĐN: 01G