Ngày 09/04/2018: VinaData kết nối IPv6 với VNIX tại TP.HCM | Vietnam Internet Network Information Center (VNNIC)
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ngày 09/04/2018: VinaData kết nối IPv6 với VNIX tại TP.HCM

Ngày 09/04/2018, Công ty Cổ phần Dịch vụ Dữ liệu Công nghệ thông tin Vina - VinaData chính thức kết nối peering sử dụng địa chỉ thế hệ mới IPv6 với hệ thống VNIX tại TP.HCM. Như vậy tính đến thời điểm này VNIX có 15 thành viên kết nối IPv6.