BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thông báo về kế hoạch chuyển đổi từ số hiệu mạng 2 byte sang 4 byte (16/4/2007)

          Trước tình hình tăng nhanh chóng số hiệu mạng và vấn đề cạn kiệt nguồn tài nguyên địa chỉ IPv4; cùng với giải pháp đưa vào sử dụng thế hệ địa chỉ mới IPv6, bắt đầu từ ngày 01/01/2007, các tổ chức quản lý Internet Quốc tế đã chính thức đưa vào sử dụng thế hệ số hiệu mạng kiểu mới với cấu trúc 4 byte thay cho cấu trúc 2 byte như hiện tại nhằm mở rộng không gian khai báo.

           Để đảm bảo sự thống nhất trên toàn mạng trong giai đoạn tới. Việc chuyển đổi số hiệu mạng 2 byte kiểu cũ sang thành số hiệu mạng 4 byte sẽ được các tổ chức quản lý tài nguyên Internet thực hiện dần trong vòng 2 năm tới và sẽ kết thúc, chuyển hoàn toàn sang số hiệu mạng 4 byte vào cuối năm 2009, chấm dứt sự hoạt động của các số hiệu mạng 2 byte. (Nội dung chi tiết)