BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Hỗ trợ về ASN

Các thông tin cơ bản qua mục giới thiệu ASN, câu hỏi thường gặp và hướng dẫn sử dụng sẽ hỗ trợ người dùng tìm hiểu thêm về các chính sách, quy định quản lý và quy trình đăng ký sử dụng số hiệu mạng tại Việt Nam