BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Liên hệ

Các yêu cầu hỗ trợ, giải đáp về kỹ thuật liên quan đến hệ thống DNS xin vui lòng liên hệ:

  • Trung tâm Internet Việt Nam - Tòa nhà VNTA - Yên Hòa - Cầu Gấy - Hà nội
  • Điện thoại: +84-24-35564944, máy lẻ: 600