BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tài liệu quy chuẩn về ENUM

RFC 3401 Dynamic Delegation Discovery System (DDDS) Part One: The Comprehensive DDDS
RFC 3402 Dynamic Delegation Discovery System (DDDS Part Two: The Algorithm
RFC 3403 Dynamic Delegation Discovery System (DDDS) Part Three: The Domain Name System (DNS) Database
RFC 3404 Dynamic Delegation Discovery System (DDDS)

Part Four: The Uniform Resource Identifiers (URI)

Resolution Application

RFC 3405 Dynamic Delegation Discovery System (DDDS) Part Five: URI.ARPA Assignment Procedures
RFC 3406 Uniform Resource Names (URN) Namespace Definition Mechanisms)  
RFC 3761

The E.164 to Uniform Resource Identifiers (URI)

Dynamic Delegation Discovery System (DDDS) Application (ENUM)