BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tài liệu về kỹ thuật, công nghệ IPv6

 • Giáo trình Đào tạo về thế hệ địa chỉ Internet mới IPv6

  Trung tâm Internet Việt Nam - Bộ Thông tin và Truyền thông đã biên soạn Giáo trình đào tạo về thế hệ địa chỉ Internet mới IPv6. Tài liệu gồm 5 chương, 120 trang với các nội dung: Tổng quan về thế hệ địa chỉ Internet mới IPv6 và các công nghệ chuyển đổi IPv6.

  Giáo trình là Tài liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu, đào tạo cho sinh viên chuyên ngành điện tử viễn thông, CNTT cho các Trường Đại học, cao đẳng trong cả nước.

 • Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Email trên nền IPv6

  Tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ Email trên nền IPv6: Tải tại đây

 • Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Tunnel Broker

  Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Tunnel Broker: Tải tại đây

 • Tìm hiểu về IPv6 header

  IPV6 là một cải tiến về version của thủ tục Internet hiện thời, IPv4. Tuy nhên, nó vẫn là một thủ tục Internet. Một thủ tục là một tập các quy trình để giao tiếp. Trong thủ tục Internet, thông tin như địa chỉ IP của nơi gửi và nơi nhận của gói tin dữ liệu được đặt phía trước dữ liệu. Phần thông tin đó được gọi là header.

 • Tự động cấu hình địa chỉ trong IPv6

  Một chức năng mới trong địa chỉ IPv6 là việc tự động cấu hình địa chỉ. Trong IPv6, các thiết bị kết nối được giả định là không phải là các thiêt bị PC hay đầu cuối máy tính. Cách thức tự động cấu hình địa chỉ được đưa ra nhằm cho phép các thiết bị này có thể kết nối mạng plug-and-play, giảm đi sự quá tải về việc quản lý.