BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

APEC đặt mục tiêu mở rộng mạng băng thông rộng và chuyển đổi sang địa chỉ IPv6 (02/11/2010)

Các nền kinh tế khu vực APEC đặt mục tiêu phát triển mạng lưới băng thông rộng và chuyển đổi sang thế hệ địa chỉ mới IPv6 đến năm 2015. Đây được xem là một trong những mục tiêu quan trọng của các Bộ trưởng Thông tin và Viễn thông của 21 nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), được đưa ra sau hai ngày họp 30 và 31 tháng 10 tại thành phố Nago, tỉnh Okinawa của Nhật Bản.
Các Bộ trưởng khẳng định vùng địa chỉ IPv4 còn lại có khả năng cạn kiệt vào khoảng năm 2012, đồng thời thông qua một tuyên bố và kế hoạch hành động, theo đó nhất trí thúc đẩy việc chuyển đổi sang địa chỉ IPv6 để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đạt được mục tiêu phát triển băng thông rộng trong khu vực APEC, đặc biệt là mục tiêu tham vọng phát triển mạng lưới băng thông rộng thế hệ tiếp theo đến năm 2020.
Các bộ trưởng cũng nhất trí hợp tác để giải quyết các thách thức kinh tế và xã hội trong những lĩnh vực như bảo vệ môi trường, đối phó với thảm họa và đảm bảo an ninh mạng.
Tuyên bố chung và kế hoạch hành động vừa được thông qua sẽ được trình lên Hội nghị cấp cao APEC dự kiến diễn ra vào giữa tháng 11 tới ở Yokohama, Nhật Bản./. 

     (Theo APEC.org)