BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Apple yêu cầu các ứng dụng đăng tải lên Apple Store cần hỗ trợ IPv6 (T6/2015)

Tháng 06/2015, tại Hội nghị các nhà phát triển ứng dụng toàn cầu WWDC (Worldwide Developers Conference), Apple đã tuyên bố nền tảng iOS 9 sẽ hỗ trợ các dịch vụ mạng thuần IPv6; đồng thời, bắt đầu từ năm 2016, tất cả các ứng dụng được đệ trình lên AppStore phải được hỗ trợ IPv6. Ông Sebastien Marineau, Phó chủ tịch phụ trách phát triển nhân hệ điều hành (Core OS) đã cho rằng: “Bởi vì sự hỗ trợ IPv6 là cực kì quan trọng để đảm bảo các ứng dụng của bạn làm việc thông qua mạng toàn cầu, chúng tôi yêu cầu tất cả các  ứng dụng gửi lên AppStore phải hỗ trợ IPv6, bắt đầu kể từ iOS 9”.

Mạng IPv6 DNS64/NAT64 cục bộ trên thiết bị MAC của Apple

Từ các yêu cầu này, Apple đã đưa ra các phân tích và khuyến nghị triển khai cho các nhà cung cấp dịch vụ nội dung, để đảm bảo một ứng dụng dịch vụ có thể sẵn sàng chạy trên hệ thống mạng mới IPv6, đảm bảo tương thích với DNS64/NAT64. Công nghệ chuyển đổi DNS64/NAT64 là công nghệ cho phép người dùng mạng IPv6 nhưng vẫn có thể truy cập đến các máy chủ đang sử dụng IPv4; điều này giải quyết được những khó khăn chính trong việc kết nối IPv6&IPv4.

Với yêu cầu phải kiểm tra tương thích IPv6 khi gửi ứng dụng lên AppStore sẽ buộc hàng triệu nhà phát triển ứng dụng iOS nâng cao hiểu biết về IPv6, để tất cả các ứng dụng iOS chạy trên iOS 9 sẽ hoạt động tốt hơn trên môi trường như IPv6 có tốc độ cao hơn.

Nguồn tham khảo:
1.    https://developer.apple.com
2.   http://www.internetsociety.org