BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ban Công tác thúc đẩy IPv6 Quốc gia làm việc với Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (21/11/2012)

Sáng ngày 21/11/2012 tại Hà Nội, Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 Quốc gia đã có buổi làm việc với Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) để nghe báo cáo kết quả triển khai các nội dung trong kế hoạch hành động quốc gia về IPv6. Tham dự buổi làm việc có ông Lê Nam Thắng, Thứ trưởng Bộ TT& TT, Trưởng ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia; đại diện Lãnh đạo Tập đoàn VNPT và các thành viên của Ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia.

Hiện nay, VNPT đã kiện toàn bộ máy nhân sự chuyên trách IPv6; chuẩn bị cơ sở hạ tầng IPV6 tương đối thuận lợi và tổ chức nghiên cứu đào tạo IPV6 cho cán bộ kỹ thuật chủ chốt. Theo báo cáo, VNPT đã được phân bổ 01 khối/32 địa chỉ IPv6 và chính thức thiết lập kết nối IPv6 với Singtel từ tháng 05/2012. Đối với trong nước, VNPT đã thiết lập kết nối IPv6 từ Công ty Điện toán và Truyền số liệu VDC sang Trung tâm Internet Việt Nam. Qua khảo sát năng lực thiết bị trên mạng lưới, thiết bị mạng lưới của VNPT đều có khả năng hỗ trợ IPv6, thiết bị đầu cuối khách hàng hỗ trợ IPv6 chưa phổ biến nên chỉ mới thử nghiệm kỹ thuật trong phạm vi tập đoàn VNPT.

Đối với mạng băng rộng cố định, năm 2003, công ty VDC đã thử nghiệm thành công một số dịch vụ IPv6. Hiện tại đã sẵn sàng cung cấp dịch vụ Web, email, FTP, DNS, Internet Leased Line IPV6… cho khách hàng. Tập đoàn VNPT đã lập kế hoạch thử nghiệm trên toàn mạng băng rộng. Tuy nhiên, để đảm bảo các giải pháp đưa ra là phù hợp, đánh giá được hiệu năng thiết bị và sự ảnh hưởng đến các dịch vụ đang cung cấp, VNPT đã xây dựng lab (phòng thí nghiệm) IPv6 với đầy đủ các thiết bị như trên mạng băng rộng hiện tại. Tháng 10/2012, VNPT đã thực hiện thành công các dịch vụ HIS, L3 VPN IPv6 trong lab. Theo kế hoạch của VNPT, các dịch vụ IPv6 sẽ tiếp tục được thử nghiệm trong lab trước khi cung cấp chính thức cho khách hàng từ năm 2015.

Đối với mạng di động 2G/3G, công ty Vinaphone hiện đang xây dựng giải pháp và kế hoạch cung cấp dịch vụ IPv6, dự kiến sẽ được thử nghiệm trong năm 2013. Đầu năm 2013, công ty VMS sẽ cung cấp dịch vụ thử nghiệm cho thuê bao Mobifone. Tập đoàn VNPT đã khảo sát tính tương thích IPv6 của thiết bị trên mạng LTE/4G. Trong tháng 11/2012, VNPT sẽ cung cấp dịch vụ thử nghiệm trên mạng LTE/4G VNPT đối với Internet, L3 VPN và Video on Demand. Tuy nhiên, Việt Nam chưa phổ biến thiết bị đầu cuối hỗ trợ LTE/4G. Mạng truyền số liệu chuyên dùng của Cục Bưu điện trung ương đã lựa chọn một số dịch vụ IPv6 để thử nghiệm và đã được thử nghiệm thành công như: dịch vụ Internet, DNS IPv6, FTP IPv6.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Nam Thắng đánh giá cao hoạt động triển khai kế hoạch hành động của VNPT trong giai đoạn 2011-2013, đáp ứng theo nội dung kế hoạch hành động; công tác chuẩn bị cơ sở hạ tầng kỹ thuật IPv6 của VNPT tương đối thuận lợi; tổ chức tốt nghiên cứu đào tạo IPV6 cho cán bộ kỹ thuật và tích cực tham gia một số hoạt động chung về IPv6... Thứ trưởng đề nghị trên cơ sở chuẩn bị sẵn sàng thiết bị trên mạng lưới và các phòng thí nghiệm, từ 2013 VNPT xem xét thử nghiệm chính thức trên nền IPv6 trên một quy mô nhất định giao cho khách hàng trên mạng cố định và di động để từ đó có được những kết quả, đánh giá cụ thể hơn khi việc triển khai thực tế trên toàn mạng. Đối với đề nghị của VNPT về chính sách khuyến khích, hỗ trợ của nhà nước đối với doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi IPv6, Thứ trưởng đã thông báo dự thảo Nghị định Internet sắp tới sẽ quy định công nghệ IPv6 là công nghệ cao, được hưởng các chính sách ưu đãi trong việc sản xuất, cung cấp, xuất nhập khẩu thiết bị, sản phẩm ứng dụng IPv6...