BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ban Công tác thúc đẩy IPv6 quốc gia tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai kế hoạch công tác năm 2014 (17/01/2013)

Chiều ngày 17/01/2013, tại văn phòng Bộ Thông tin & Truyền thông – 18 Nguyễn Du, Hà Nội, Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 Quốc gia tổ chức họp “Tổng kết công tác năm 2013 và triển khai kế hoạch công tác năm 2014” dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Lê Nam Thắng – Trưởng Ban Công tác.

    Ông Trần Minh Tân – Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam đại diện Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia tổng kết tình hình hoạt động trong năm vừa qua

Trong báo cáo tổng kết công tác triển khai IPv6 năm 2013, Thường trực Ban (VNNIC) trình bày kết quả nổi bật của Việt Nam đó là việc đã hoàn thành Giai đoạn I chính thức bước sang Giai đoạn II của Kế hoạch hành động Quốc gia về IPv6. Trong những hoạt động tiêu biểu của mình, Ban Công tác đã tổ chức thành công hội thảo “Ngày IPv6 Việt Nam” và lễ khai trương dịch vụ IPv6 Việt Nam. Việt Nam cũng đã thiết lập mạng IPv6 quốc gia bám sát đúng lộ trình kế hoạch chung. Công tác xây dựng ban hành chính sách và văn bản quy phạm pháp luật về IPv6 cũng đã được quan tâm đầu tư thích đáng. Công tác hợp tác quốc tế trong triển khai IPv6 có nhiều khởi sắc thể hiện vai trò tích cực chủ động của Việt Nam trong thúc đẩy triển khai IPv6. Qua các hoạt động hợp tác quốc tế và theo đánh giá của Thường trực Ban cho thấy mục tiêu và lộ trình triển khai IPv6 ở Việt Nam là phù hợp với lộ trình chung của khu vực và thế giới.

 Về tình hình triển khai IPv6 từ các đơn vị và doanh nghiệp, Ban công tác cũng tổng hợp đợt rà soát tình hình thúc đẩy và triển khai IPv6 tại các tỉnh qua đó cho thấy đa phần các Sở chưa thực sự quan tâm và thực hiện vai trò của mình trong công tác thúc đẩy IPv6. Bên cạnh đó là tình hình nhận thức và triển khai IPv6 của các doanh nghiệp ICT cho thấy các doanh nghiệp đã có nhận thức về sự cần thiết nhưng hoạt động triển khai IPv6 trên thực tế vẫn còn nhiều hạn chế, vẫn chỉ một số ISP tích cức từ giai đoạn đầu là có các hoạt động triển khai IPv6 bao gồm: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT); Tập đoàn Viễn thông quân đội (VIETTEL); Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom); Công ty Cổ phần NetNam (NetNam); Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) và Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính, Viễn thông Sài Gòn (SPT).

Ông Hoàng Minh Cường – Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại cuộc họp, Ông Hoàng Minh Cường – Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam cho rằng: “Thời gian qua, công tác xây dựng cơ chế chính sách văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hỗ trợ thúc đẩy IPv6 đã có nhiều chuyển biến song chủ yếu là các văn bản mang tính định hướng nên để đưa được các văn bản này đi vào cuộc sống cần phải tiếp tục hoàn thiện ở mức hướng dẫn chi tiết, cụ thể hơn nữa. Đặc biệt, có sự mâu thuẫn trong mục tiêu truyền thông khi đòi hỏi cần phải làm nhiều hơn với quy mô rộng hơn công tác truyền thông quảng bá góp phần thúc đẩy IPv6 nhưng kinh phí cho mảng truyền thông trong năm 2014 lại đang bị cắt giảm. Bên cạnh đó, để thúc đẩy được ứng dụng IPv6 trong mảng cơ sở hạ tầng và dịch vụ, theo ông Cường, Ban Công tác cần xây dựng một số mô hình mẫu (show case) đã triển khai và ứng dụng tốt IPv6 để làm kinh nghiệm triển khai cho các đơn vị khác.

Ông Lê Nam Thắng, Thứ trưởng Bộ TT&TT, Trưởng Ban Công tác  phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Lê Nam Thắng, Thứ trưởng Bộ TT&TT, Trưởng Ban Công tác đã nhấn mạnh: “Trong năm 2013 nói riêng và Giai đoạn chuẩn bị vừa qua, Ban Công tác đã thực hiện tốt công tác tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ chỉ đạo công tác thúc đẩy IPv6 đạt được một số kết quả nhất định trong đó đáng kể nhất là sự nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với vấn đề này. Tuy nhiên để có những bước thúc đẩy phát triển trong năm 2014 và các năm tiếp theo của Giai đoạn khởi động, giai đoạn đầu năm Ban Công tác cần tập trung vào việc xây dựng kế hoạch các hoat động có liên quan của năm nhằm làm cơ sở cho việc đánh giá hoạt động cuối năm. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Lê Nam Thắng cũng chỉ đạo Thường trực Ban tổ chức rà soát lại kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 để sớm trình Lãnh đạo Bộ bổ sung sửa đổi. Ngoài ra, một số công tác khác cần tiếp tục triển khai bao gồm:  công tác xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn cho trang thiết bị mạng lưới; xây dựng chương trình và trình Lãnh đạo Bộ ban hành quy trình tổ chức kiểm tra đánh giá dán nhãn hợp quy hợp chuẩn;  thống nhất tiêu chí đánh giá đối với các thiết bị IPv6; tiếp tục hoàn thiện công tác triển khai Nghị định 72/2013/NĐ-CP ở mức Thông tư hướng dẫn xem xét bổ sung các điều khoản liên quan đến thúc đẩy triển khai IPv6; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền kết hợp với các hội nghị, hội thảo công nghệ thông tin truyền thông trong nước và quốc tế để tiết kiệm chi phí và hiệu quả phục vụ cho các đối tượng khác nhau; thúc đẩy triển khai cung cấp dịch vụ trên nền IPv6 đặc biệt đối với ba đối tượng: ISP, hãng cung cấp thiết bị, doanh nghiệp cung cấp nội dung. Trong triển khai cần làm điểm trên quy mô nhỏ rồi nhân lên khi có hiệu quả. Song song với tất cả các công tác nêu trên Ban Công tác vẫn cần củng cố duy trì mạng IPv6 Quốc gia, tiếp tục cung cấp dịch vụ và tạo môi trường kết nối IPv6 cho cộng đồng mạng ở Việt Nam ”.

Toàn cảnh hội nghị