BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia đã đến thăm và học hỏi kinh nghiệm triển khai IPv6 tại Nhật Bản (01/12/2012)

Từ ngày 27/11 đến ngày 30/11/2012, Đoàn công tác của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia do ông Hoàng Minh Cường, Phó Trưởng Ban, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) làm trưởng đoàn cùng với một số đơn vị thành viên thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, doanh nghiệp Internet Việt Nam đã thực hiện chương trình thăm và học hỏi kinh nghiệm triển khai IPv6 tại Nhật Bản.

Trong khuôn khổ chương trình công tác tại Nhật Bản, đoàn đã làm việc với Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản (Ministry of Internal Affairs and Communications Japan); Ủy ban thúc đẩy phát triển IPv6 Nhật Bản (Japan IPV6 Promotion Council);  Ủy ban về vấn đề cạn kiệt IPv6 Nhật Bản (Japan IPv4 Exhausted Task Force); Hiệp hội các nhà điều hành mạng Nhật Bản (JANOG); Tổ chức quản lý tài nguyên địa chỉ Internet Nhật Bản (JPNIC). Bênh cạnh đó, đoàn cũng có các buổi tham quan, học hỏi kinh nghiệm triển khai tại một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập và trung chuyển Internet của Nhật là NTT, KDDI, JPIX, JPNAP.

Ông Haruka Saito - Đại diện Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản chào đón ông Hoàng Minh Cường - Trưởng đoàn công tác của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia sang làm việc tại Nhật Bản

Các đối tác Nhật Bản đã chia sẻ thông tin, cung cấp cho đoàn Công tác Việt Nam về chính sách, tình hình triển khai địa chỉ IPv6 tại Nhật Bản. Qua các nội dung trao đổi cho thấy nhân tố tích cực nhất thúc đẩy việc triển khai địa chỉ IPv6 tại Nhật Bản là sự vận động của khối doanh nghiệp và các hoạt động liên kết, gắn kết, thúc đẩy của các tổ chức. Trên 70% các doanh nghiệp của Nhật Bản đều đã có hạ tầng sẵn sàng cho việc triển khai cung cấp các dịch vụ Internet với địa chỉ IPv6 song song với địa chỉ IPv4. Tuy nhiên mức độ lưu lượng và khách hàng sử dụng địa chỉ IPv6 chưa cao (chỉ vào khoảng hơn 2,4% so với tổng lưu lượng), các khó khăn, vướng mắc về kỹ thuật và kinh doanh vẫn còn nhiều, đặc biệt là ở phía đầu cuối khách hàng. Quan trọng nhất là trong vài năm gần đây, về cơ bản các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet đã có chuyển biến tích cực về nhận thức, đều xác định được việc chuyển đổi sang IPv6 là tất yếu và đều có các động thái rất tích cực trong việc chuyển đổi. Để thúc đẩy mức độ ứng dụng IPv6, trong thời gian tới, Nhật Bản sẽ tập trung triển khai IPv6 như một dịch vụ mặc định cho người sử dụng. Bên cạnh sự chủ động và tích cực từ phía các doanh nghiệp, các hoạt động hội thảo mang tính quảng bá, thúc đẩy chia sẻ trao đổi thông tin, đào tạo do các hiệp hội và tổ chức thúc đẩy phát triển IPv6 tiến hành cũng là các tác nhân tốt để phổ cập thông tin, chia sẻ kinh nghiệm cho quá trình thúc đẩy triển khai IPv6.

Ảnh lưu niệm giữa Đoàn Công tác của Ban công tác thúc đẩy IPv6 quốc gia & Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản

Thông qua chuyến công tác và làm việc với các đối tác Nhật Bản, đoàn công tác của Ban công tác thúc đẩy IPv6 quốc gia đã tiếp thu được nhiều kinh nghiệm, bài học quý báu để có thể áp dụng cho công tác hoạch định chính sách, kế hoạch, thực hiện các hoạt động thúc đẩy IPv6 trong nước trong thời gian tới. Ngoài ra cũng tăng cường sự hợp tác, hữu nghị giữa 2 nước, 2 Bộ và giữa các tổ chức liên quan, hướng tới sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa, đặc biệt trong năm Hợp tác hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản 2013.