BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia tổ chức cuộc họp tổng kết công tác năm 2014 và triển khai kế hoạch công tác năm 2015 (15/01/2015)

Chiều ngày 15/1/2015, tại văn phòng Bộ Thông tin & Truyền thông – 18 Nguyễn Du, Hà Nội, Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia đã tổ chức cuộc họp tổng kết công tác năm 2014 và triển khai kế hoạch công tác năm 2015 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Lê Nam Thắng – Trưởng Ban Công tác.

Ông Trần Minh Tân - Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam - đại diện Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia tổng kết tình hình hoạt động trong năm 2014

Trong báo cáo tổng kết công tác triển khai IPv6 năm 2014, Thường trực Ban (VNNIC) trình bày kết quả bước đầu của Giai đoạn II của Kế hoạch hành động Quốc gia về IPv6, đặc biệt là việc điều chỉnh nội dung Kế hoạch hành động Quốc gia về IPv6. Theo Quyết định số 1509/QĐ-BTTTT ngày 20/10/2014 về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 433/QĐ-BTTTT ngày 29/03/2011 để chính thức ban hành nội dung điều chỉnh Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 của Việt Nam, nội dung điều chỉnh Kế hoạch hành động Quốc gia về IPv6 là giữ nguyên thời gian, lộ trình của 03 giai đoạn; bổ sung đối tượng thực hiện mới bao gồm các báo điện tử, các trang thông tin điện tử tổng hợp, các mạng xã hội, các nhà đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam, các Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam, các doanh nghiệp sản xuất phần mềm, doanh nghiệp sản xuất thiết bị mạng cùng nhiệm vụ triển khai tương ứng với mỗi đối tượng trong các giai đoạn còn lại của Kế hoạch từ nay đến hết năm 2019. Năm 2014 cũng là năm đánh dấu nhiều hoạt động thúc đẩy IPv6 của Ban Công tác. Trong những hoạt động tiêu biểu hưởng ứng “Ngày IPv6 Việt Nam 2014”, Ban công tác đã tổ chức hội thảo “Ứng dụng IPv6” trong ngày 06/05/2014, cùng khóa đào tạo lập trình IPv6 mang tên "Certified Network Programmer IPv6" diễn ra từ ngày 05/05 đến 07/05/2014. Bên cạnh đó, công tác xây dựng ban hành chính sách và văn bản quy phạm pháp luật được quan tâm và đang triển khai nhiều điểu chỉnh hỗ trợ triển khai IPv6. Công tác thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức và công tác đào tạo, hợp tác quốc tế được đẩy mạnh. Đối với mạng IPv6 quốc gia tiếp tục được duy trì cùng các công tác thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng, cung cấp dịch vụ trên nền IPv6. Tuy nhiên, trên thực tế, theo đánh giá từ các hệ thống phân tích thống kê IPv6 quốc tế (Google, APNIC, Cisco, vv…), lưu lượng IPv6 của Việt Nam còn rất thấp, tỉ lệ người sử dụng gần như không đáng kể.

Sau khi nghe báo cáo của Thường trực Ban công tác, Thứ trưởng Lê Nam Thắng – Trưởng ban Công tác chủ trì phiên thảo luận đã đề nghị các đại biểu tập trung góp ý để tìm ra nguyên nhân tại sao các nhà mạng lớn ở Việt Nam đều khẳng định cơ sở hạ tầng đã sẵn sàng cho IPv6, tỉ lệ thiết bị đầu cuối sẵn sàng với IPv6 cũng tăng dần theo thời gian nhưng lưu lượng IPv6 ở Việt Nam và số lượng người sử dụng IPv6 vẫn rất thấp.

Theo phân tích của thường trực Ban cũng như ý kiến của một số đại biểu, số lượng đáng kể các khối địa chỉ IPv6 và số hiệu mạng quảng bá IPv6 của Việt Nam xuất hiện trên bảng định tuyến toàn cầu nhưng thiếu vắng người sử dụng cho thấy, hầu hết các ISP Việt Nam mới chỉ thể hiện sự sẵn sàng với IPv6 ở phía mạng lõi và chưa vươn tới phân mạng truy nhập để triển khai IPv6 đến khách hàng.

Ông Lê Nam Thắng, Thứ trưởng Bộ TT&TT, phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Lê Nam Thắng nhấn mạnh trong Giai đoạn chuẩn bị, Ban Công tác đã thực hiện tốt công tác tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ chỉ đạo công tác thúc đẩy IPv6 đạt được một số kết quả nhất định trong đó đáng kể nhất là nhận thức của cộng đồng đối với sự cần thiết phải triển khai IPv6 được nâng cao rõ rệt. Tuy nhiên kết quả triển khai trong Giai đoạn 2 còn nhiều hạn chế. Thứ trưởng chỉ đạo trong thời gian tới, công tác thông tin tuyên truyền cần phải được tiếp tục và phát triển theo hướng tập trung vào các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp nhà nước trước rồi mới đến các đối tượng khác. Công tác xây dựng tiêu chuẩn quy chuẩn cần tiếp tục đặc biệt định hướng đến quản lý thiết bị đầu cuối để ra được lộ trình thiết bị đầu cuối phải tương thích với IPv6. Đối với mảng thiết bị đầu cuối, cần đánh giá được tỉ lệ phần trăm thiết bị đầu cuối trên thị trường tương thích với IPv6 để có thể đề ra được lộ trình hoặc các văn bản chỉ đạo cho sát. Đối với các nhà đăng ký hoặc các nhà cung cấp dịch vụ nội dung cần có khảo sát xem mức độ sẵn sàng với IPv6 của các đối tượng này như thế nào. Với các ISP, cần phải đánh giá lại một cách nghiêm túc về mức độ sẵn sàng đối với mạng lưới ở từng phân mạng cụ thể từ mạng lõi, mạng truy nhập cho đến phân đoạn khách hàng. Mục tiêu cuối cùng của công tác nhằm hướng đến sự tăng trưởng về lưu lượng và người sử dụng IPv6 bên cạnh mục tiêu đảm bảo an toàn an ninh tài nguyên địa chỉ. Trên cơ sở chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Nam Thắng, Thường trực Ban Công tác thúc đẩy IPv6 Quốc gia – VNNIC sẽ tổ chức xây dựng, lấy ý kiến góp ý và trình ban hành Kế hoạch Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2015 của Ban Công tác.

Toàn cảnh cuộc họp