BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 Quốc gia tổ chức họp phổ biến kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2015 (02/4/2015)

Chiều ngày 02/4/2015, tại văn phòng Bộ Thông tin & Truyền thông – 18 Nguyễn Du, Hà Nội, Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 Quốc gia tổ chức cuộc họp họp phổ biến triển khai kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2015 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Lê Nam Thắng – Trưởng Ban Công tác.

Kế hoạch công tác năm 2015 tiếp tục tập trung vào 04 nhóm nội dung chính là: Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách; Công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức; Công tác đào tạo, hợp tác quốc tế; Công tác thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng, cung cấp dịch vụ trên nền IPv6 với 17 đầu nhiệm vụ giao cụ thể cho các đơn vị thuộc Bộ và các doanh nghiệp để triển khai trong năm 2015.

Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp VNPT, Viettel, NetNam, Mobifone, Vinaphone, các thành viên Ban Công tác đã tích cực trao đổi các giải pháp để thực hiện tốt kế hoạch công tác năm 2015 đã ban hành đặc biệt là giải pháp để sớm thúc đẩy tỉ lệ lưu lượng và người sử dụng IPv6 ở Việt Nam.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng – Trưởng Ban Công tác  yêu cầu các đơn vị chủ trì nội dung công việc trong bám sát và đảm bảo tiến độ được giao trong kế hoạch. Đối với công tác thông tin tuyên truyền, Ban cần hợp tác mạnh hơn nữa đối với khối các cơ quan báo chí thuộc Bộ (Trung tâm thông tin, Báo Vietnamnet, Đài Truyền hình KTS VTC), thường trực Ban chuẩn bị và cung cấp bộ tài liệu chuẩn phục vụ công tác tuyên truyền về IPv6. Về vấn đề tiêu chuẩn và đo kiểm, các đơn vị liên quan cần khẩn trương triển khai, một mặt xây dựng ban hành tiêu chuẩn quốc gia, một mặt nghiên cứu phương án kế thừa các kết quả quốc tế. Về công tác đảm bảo hạ tầng mạng lưới, dịch vụ IPv6, cần phát  triển hệ thống mạng lõi DNS bắt đầu từ hệ thống DNS quốc gia lan tỏa dần đến hệ thống DNS của các ISP, các Nhà đăng ký tên miền. Về đề án triển khai chương trình công bố và gán nhãn IPv6 ready logo tại Việt Nam, cần theo hướng công bố bộ tiêu chí đánh giá riêng của Việt Nam tách biệt với việc kế thừa kết quả công bố  quốc tế.

Một số hình ảnh tại buổi họp:

Bà Phan Thị Nhung - Đại diện thường trực Ban công tác trình bày về kế hoạch hoạt động năm 2015

Giám đốc VNNIC Trần Minh Tân - Thường trực Ban công tác phát biểu tại buổi họp