BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia tham gia học hỏi kinh nghiệm về chương trình chứng nhận IPv6 Ready Logo Program tại Nhật Bản (30/05/2014)

Từ ngày 26/05 đến ngày 30/05/2014, Đoàn công tác của Ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia, gồm các đại diện của Trung tâm Internet Việt Nam cùng một số đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, đã tham gia khóa đào tạo và học hỏi kinh nghiệm về chương trình chứng nhận IPv6 Ready Logo Program tại Viện phê chuẩn thiết bị viễn thông Nhật Bản (JATE).

Đây là nội dung trong kế hoạch năm 2014 của Ban công tác thúc đẩy IPv6 quốc gia Việt Nam, nhằm mục tiêu triển khai chương trình chứng nhận cho sản phẩm, dịch vụ theo chương trình IPv6 Ready Logo Program tại Việt Nam. Thông tin tham khảo:www.ipv6ready.org.

IPv6 Ready Logo Program là chương trình quốc tế chứng nhận các sản phẩm, dịch vụ được gắn logo có thể giao tiếp với nhau sử dụng giao thức IPv6. Mục đích của chương trình là nhằm thúc đẩy việc triển khai và sử dụng IPv6 trên toàn thế giới. IPv6 Ready Logo Program được xây dựng bởi ủy ban IPv6 Ready Logo Committee, thuộc tổ chức IPv6 Forum. Hiện nay, chương trình IPv6 Ready Logo Program đã có nhiều phòng đo kiểm chứng nhận trên thế giới: Mỹ, Châu Âu (Pháp & Cộng hòa Czech), Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Ấn Độ. Tính tới tháng 12/2013, số lượng IPv6 Ready Logo được cấp trên thế giới đã vượt qua con số 1,000.

Trong khuôn khổ khóa đào tạo, các chuyên gia của JATE đã giới thiệu và trao đổi với đoàn công tác Việt Nam các kiến thức về cách thức đo kiểm, thiết lập, quản lý, vận hành chương trình chứng nhận IPv6 Ready Logo Program cho các sản phẩm, dịch vụ. Để được cấp chứng nhận IPv6 Ready Logo, sản phẩm phải trải qua nhiều bài đo kiểm từ thấp đến cao, nhằm khẳng định khả năng sẵn sàng để sử dụng và giao tiếp trong mạng IPv6.

Ngoài ra, đoàn công tác cũng có dịp gặp gỡ và trao đổi với giáo sư Hiroshi Esaki (Chủ tịch Uy ban IPv6 Logo Committee), ngài Hiroshi Miyata (hội viên IPv6 Forum, trưởng nhóm dự án TAHI Project), ngài Hiroshi Shimizu (Giám đốc quản lý điều hành JATE) về những thông tin liên quan và cách thức xây dựng một phòng LAB đo kiểm được chứng nhận bởi ủy ban IPv6 Ready Logo Committee.

Thông qua khóa đào tạo về chương trình chứng nhận IPv6 Ready Logo Program tại Nhật Bản, đoàn công tác đã thu được nhiều kiến thức và kinh nghiệm hữu ích để có thể áp dụng vào việc hoạch định và lên kế hoạch thực hiện các hoạt động thúc đẩy IPv6 trong nước trong thời gian tới.

Một số hình ảnh của đoàn:

Đoàn công tác tặng quà cho giáo sư Hiroshi Esaki (Chủ tịch Uy ban IPv6 Logo Committee)

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với các chuyên gia Nhật Bản