BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chương trình IPv6 For Gov giai đoạn 2021-2025 (14/01/2021)

Ngày 14/01/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) đã chính thức ban hành Chương trình IPv6 For Gov giai đoạn 2021-2025 giao Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) chủ trì thực hiện. Bộ TTTT tiên phong và đồng hành cùng các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện công tác chuyển đổi IPv6 cho mạng lưới, dịch vụ của CQNN; xúc tiến, hỗ trợ và đảm bảo cho việc thực hiện thành công toàn bộ quá trình chuyển đổi IPv6 cho mạng lưới, dịch vụ của cơ quan nhà nước (CQNN). 


Bộ TTTT công bố Chương trình IPv6 For Gov giai đoạn 2021-2025 

Hiện công cuộc chuyển đổi số đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng, tạo ra tác động lớn trên cả 3 trụ cột là chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Để hỗ trợ cho việc phát triển hạ tầng số và dịch vụ số, chuyển đổi Internet sang thế hệ địa chỉ mới IPv6 cần diễn ra nhanh hơn, mạnh hơn và rộng hơn nữa. Do đó, chuyển đổi toàn bộ mạng Internet Việt Nam sang ứng dụng IPv6 là một trong giải pháp và nhiệm vụ đã được xác định trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.  Đối với khối các doanh nghiệp, nhờ triển khai xuất sắc Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 (2011 - 2019), hiện các doanh nghiệp đã cung cấp rộng rãi, ổn định dịch vụ Internet IPv6. Tuy nhiên, việc chuyển đổi IPv6 trên mạng lưới, dịch vụ công của khối cơ quan nhà nước (CQNN) còn cần các hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy.

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chương trình IPv6 For Gov giai đoạn 2021-2025:  tiên phong và đồng hành cùng các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện công tác chuyển đổi IPv6 cho mạng lưới, dịch vụ của CQNN

Trong giai đoạn 05 năm tới, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) xác định thúc đẩy hỗ trợ chuyển đổi IPv6 Việt Nam sẽ tập trung vào khối cơ quan nhà nước. Với mục tiêu đó, Bộ Thông tin và Truyền đã chính thức ban hành Chương trình IPv6 For Gov giai đoạn 2021-2025 giao Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) chủ trì thực hiện. Bộ Thông tin và Truyền thông tiên phong và đồng hành cùng các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện công tác chuyển đổi IPv6 cho mạng lưới, dịch vụ của CQNN; xúc tiến, hỗ trợ và đảm bảo cho việc thực hiện thành công toàn bộ quá trình chuyển đổi IPv6 cho mạng lưới, dịch vụ của CQNN.

 Ông Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác IPv6, Công bố chương trình IPv6 For Gov Giai đoạn 2021 - 2025

Đối tượng của Chương trình IPv6 For Gov là toàn bộ các cơ quan Nhà nước; các đơn vị chuyên trách CNTT của khối Bộ/Ngành, các Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh/thành phố.

Nội dung Chương trình IPv6 For Gov

Chương trình IPv6 For Gov định hướng, thúc đẩy, hỗ trợ cơ quan nhà nước chuyển đổi IPv6 thành công trên mạng lưới, dịch vụ, song song với quy hoạch nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống CNTT, kết nối Internet, cổng thông tin điện tử, cổng dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước một cách thống nhất, đồng bộ, hiện đại để đảm bảo an toàn thông tin, phát triển hạ tầng số, phục vụ tốt cho người dân, doanh nghiệp về nhu cầu truy cập, sử dụng dịch vụ cơ quan nhà nước qua IPv6. Tăng cường tỷ lệ sử dụng IPv6 trong cơ quan nhà nước tương đương với tỷ lệ sử dụng IPv6 chung trên mạng Internet Việt Nam, phù hợp với xu thế chuyển đổi công nghệ IPv6 chung của thế giới.

Các mục tiêu trọng tâm:

- 100% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (Bộ, Ngành) ban hành và thực hiện thành công Kế hoạch chuyển đổi IPv6;

- 100% Cổng thông tin điện tử, Cổng dịch vụ công của cơ quan nhà nước hoạt động tốt với IPv6, sẵn sàng khả năng hoạt động thuần IPv6.

- Chuyển đổi toàn bộ hạ tầng, mạng lưới, dịch vụ kết nối Internet và mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD) của khối cơ quan nhà nước sang hoạt động với IPv6; sẵn sàng hoạt động thuần IPv6.

- Tỷ lệ sử dụng IPv6 trong cơ quan nhà nước tương đương tỷ lệ sử dụng IPv6 chung trên mạng Internet Việt Nam (đạt mức 70% - 80%, sẵn sàng hoạt động thuần IPv6 vào năm 2025).

Trên cơ sở những mục tiêu đã được xác định cụ thể bằng những chỉ số đo lườngChương trình IPv6 For Gov sẽ tập trung theo 03 mảng công tác trọng tâm: Truyền thông và phát triển nguồn nhân lực; Chính sách, tài nguyên và Công nghệ để thúc đẩy, hỗ trợ khối cơ quan nhà nước hoàn thành mục tiêu chuyển đổi IPv6 và sẵn sàng triển khai công nghệ thuần IPv6.

03 giai đoạn – 10 bước chuyển đổi IPv6 cho hệ thống CNTT, Internet của các cơ quan nhà nước

 Trung tâm Internet Việt Nam: chủ trì triển khai Chương trình IPv6 For Gov

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) được giao là đơn vị chủ trì triển khai Chương trình IPv6 For Gov. Với vai trò chủ trì, VNNIC sẽ phối hợp cùng các đơn vị thuộc Bộ TTTT (Cục Tin học hóa, Cục Bưu điện Trung ương, Cục Viễn thông) để dẫn dắt, tư vấn, hỗ trợ các Bộ, ngành, địa phương trong công tác chuyển đổi IPv6 và tái cấu trúc hạ tầng mạng lưới CQNN theo hướng hiện đại.

- VNNIC sẽ đóng vai trò trung tâm, đầu mối tổng hợp, theo dõi, giám sát thông tin để hỗ trợ các đơn vị bám sát và thực hiện hoàn tất chỉ tiêu của Chương trình IPv6 For Gov.

- Chủ trì hoạt động hỗ trợ, tư vấn, đào tạo các Bộ, Ngành, Tỉnh, thành phố trong Chương trình.

- Xây dựng dữ liệu thống kê, giám sát dashboard về mức độ ứng dụng IPv6 của Bộ, ngành, địa phương; Xây dựng và phát triển tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Chương trình IPv6 For Gov.

- Thực hiện đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện hàng năm.

 Ông Nguyễn Hồng Thắng -Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam trình bày về Chương trình IPv6 For Gov

Một số chỉ số quan trọng

- Đến năm 2022: 50% Bộ, Ngành, địa phương ban hành Kế hoạch chuyển đổi IPv6 và chuyển đổi thành công IPv6 cho Cổng TTĐT, Cổng dịch vụ công.

- Đến năm 2025:

+ 100% Bộ, Ngành, tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch; 100% Cổng Thông tin điện tử, Cổng dịch vụ công hoạt động tốt với IPv6; 100% Bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc chuyển đổi IPv6 trên mạng lưới, dịch vụ và sẵn sàng hoạt động thuần IPv6.

+ Tỷ lệ sử dụng IPv6 trong cơ quan nhà nước tương đương tỷ lệ sử dụng IPv6 chung trên mạng Internet Việt Nam (đạt mức 70% - 80%, sẵn sàng hoạt động thuần IPv6 vào năm 2025).

Hội nghị tổng kết công tác IPv6 và công bố Chương trình IPv6 For Gov giai đoạn 2021- 2025

Để chính thức công bố Chương trình IPv6 For Gov giai đoạn 2021 - 2025, ngày 15/1/2020,  Bộ TTTT tổ chức "Hội nghị tổng kết công tác IPv6 và công bố Chương trình IPv6 For Gov giai đoạn 2021- 2025" với sự tham gia của các Bộ, ngành, các Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu tại 64 điểm cầu (Trụ sở Bộ TTTT kết nối trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Nhân sự kiện này, Hội nghị tổng kết công tác thúc đẩy triển khai IPv6 giai đoạn, trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho 23 tập thể (07 đơn vị thuộc Bộ TTTT, 05 Sở TTTT, 11 Doanh nghiệp), 58 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 (2011-2019) và trao tặng Kỷ niệm chương của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia các tập thể và cá nhân tiêu biểu đã có đóng góp cho sự thành công của Kế hoạch. 

 Bộ Thông tin và Truyền thông trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TTTT cho một số tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 (2011-2019) và trao tặng Kỷ niệm chương của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia các tập thể và cá nhân tiêu biểu đã có đóng góp cho sự thành công của Kế hoạch

Một số kết quả chính trong công tác triển khai IPv6 tại Việt Nam (tính đến hết tháng 12/2020)

Đến tháng 12/2020, Việt Nam đã có 34 triệu người sử dụng IPv6 với tỷ lệ sử dụng IPv6 trên Internet Việt Nam đạt 46% (gấp 1,7 lần trung bình toàn cầu). Việt Nam đứng thứ 2 khu vực ASEAN, thứ 4 Châu Á và thứ 10 toàn cầu, khẳng định vị thế trong khu vực và quốc tế.

Mạng lưới, dịch vụ IPv6 của doanh nghiệp hoạt động tốt với 11 triệu thuê bao FTTH và hơn 34 triệu thuê bao di động IPv6, trong đó: Tập đoàn Viettel (4,8 triệu thuê bao FTTH, 16 triệu thuê bao di động, tỷ lệ IPv6 đạt bình quân 65%); Tập đoàn VNPT (4,6 triệu thuê bao FTTH, 10 triệu thuê bao di động, tỷ lệ IPv6 đạt 44%); MobiFone (Hơn 8 triệu thuê bao di động, tỷ lệ IPv6 đạt 70%); FPT Telecom (1.6 triệu thuê bao FTTH, tỷ lệ IPv6 đạt 30%).

- Khối CQNN (các tỉnh, thành phố): 33 tỉnh, thành và 04 Bộ, ngành ban hành kế hoạch chuyển đổi IPv6; 13 Cổng TTĐT của Bộ, ngành, tỉnh, thành đã hoạt động tốt với IPv6; 20 tỉnh, thành và 11 Bộ, ngành đã đăng ký sử dụng địa chỉ IP độc lập (IPv4, IPv6), sẵn sàng tài nguyên số phục vụ quy hoạch, hiện đại hóa mạng lưới, dịch vụ, phát triển hạ tầng số; 2.160 cán bộ (của doanh nghiệp và CQNN) đã được đào tạo chuyên sâu về IPv6 (trong đó 1.325 là cán bộ của khối CQNN từ 20 Bộ, ngành, 56 tỉnh, thành phố); 05 Bộ, ngành; 36 tỉnh, thành phố (Sở TTTT) được tư vấn trực tiếp về chuyển đổi IPv6.