BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Diễn đàn hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) hoàn thành bản báo cáo đánh giá triển khai IPv6 trên thế giới (10/04/2010)

Đầu tháng 4/2010, Diễn đàn hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), có trụ sở chính ở Pháp, vừa hoàn thành bản báo cáo đánh giá triển khai IPv6 trên thế giới. Mục đích của bản báo cáo này là cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách các dữ liệu phân tích về tình hình triển khai IPv6 dựa trên kết quả qua điều tra, khảo sát thực tế.

Bạn đọc có thể tham khảo nội dung chi tiết bản báo cáo tại đây.