BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

FPT Online/VnExpress – đơn vị tiên phong trong cung cấp IPv6 cho dịch vụ nội dung số (12/2017)

Trong khuôn khổ Chương trình làm việc của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia với các doanh nghiệp, chiều ngày 8/12/2017, Ban Công tác đã có buổi làm việc với FPT Online, ghi nhận kết quả triển khai IPv6 của Báo VnExpress – đơn vị cung cấp dịch vụ nội dung số chuyển đổi thành công đầu tiên.

Vượt mục tiêu Kế hoạch đã gửi Thường trực Ban trong những tháng đầu năm 2017, VnExpress đã trở thành đơn vị đầu tiên của Việt Nam chuyển đổi thành công dịch vụ nội dung số trên nền tảng IPv6 với 14 Website, bao gồm trang chủ vnexpress.net. Tính đến thời điểm hiện tại, tỉ lệ lưu lượng IPv6 trong nước của Báo VnExpress đạt khoảng 8,55%; đi quốc tế đạt khoảng 10% với số lượng người dùng truy cập dịch vụ nội dung khoảng 2.931.000/ngày.

Trong buổi làm việc, ông Trần Minh Tân – Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam, Phó Trưởng Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia đã ghi nhận FPT Online/Báo VnExpress là đơn vị cung cấp dịch vụ nội dung số tiêu biểu của Việt Nam trong công tác triển khai IPv6 năm 2017. Đại diện từ FPT Online cũng chia sẻ "chuyển đổi IPv6 là xu thế, không thể không chuyển đổi". Thực tế cho thấy, kể từ khi chuyển đổi, các truy cập IPv6 của FPT Online ngày càng tăng. Do đó, đội ngũ lãnh đạo đã định hướng kế hoạch chuyển đổi rõ ràng cũng như đào tạo đội ngũ nhân viên kỹ thuật tiến hành thử nghiệm sớm trong nội bộ.  

Đại diện từ FPT Online chia sẻ về kế hoạch chuyển đổi IPv6

Với cương vị là đơn vị cung cấp dịch vụ nội dung số tiên phong trong công tác chuyển đổi IPv6, hy vọng rằng trong năm 2018, FPT Online/VnExpress sẽ tiếp tục đảm bảo hệ thống an toàn ổn định và tiếp tục mở rộng triển khai các dịch vụ nội dung số khác bên cạnh báo điện tử. Ban Công tác cũng khuyến khích FPT Online tăng cường truyền thông thay đổi nhận thức cộng đồng; phối hợp cùng Ban Công tác chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về chuyển đổi IPv6 tại Việt Nam.  Bên cạnh đó, FPT cần thực hiện gán nhãn IPv6 Ready logo cho các website đã chạy IPv6 và cập nhật thường xuyên lên chuyên trang Vietnam IPv6 Ready do Thường trực Ban thiết lập và duy trì.