BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Hiện trạng IPv6 toàn cầu qua số liệu tài nguyên và thông tin định tuyến (01/10/2008)

Thông tin quảng bá định tuyến của IPv6 toàn cầu

IPv6 của Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APNIC phụ trách)

Số liệu tài nguyên IPv6 đã cấp phát toàn cầu

 

 

1.  Thông tin quảng bá định tuyến của IPv6 trên toàn cầu

Số liệu về các vùng địa chỉ IPv6, các số hiệu mạng đã quảng bá IPv6 toàn cầu, được so sánh cùng với số liệu tương ứng của IPv4 có thể tham khảo tại các địa chỉ sau đây:

http://bgp.potaroo.net/v6/v6rpt.html

http://bgp.potaroo.net/v6/as2.0/index.html

2.  IPv6 của Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APNIC phụ trách)

a. Nhu cầu tăng vọt về IPv6 trong năm 2008:

    Trong 9 tháng đầu năm 2008, song song với nhu cầu tăng vọt về IPv4, nhu cầu về Ipv6 của cộng đồng trong khu vực cũng tăng lên đột biến (hình vẽ). Điều này hoàn toàn phù hợp với thực tế trong giai đoạn chuyển tiếp này, các thành viên vừa muốn gia tăng dự trữ lượng Ipv4 càng nhiều càng tốt lại vừa muốn bước đầu tìm hiểu triển khai sử dụng Ipv6

Hình 1: Số lượng vùng địa chỉ Ipv6 được APNIC cấp đi qua các năm tính đến tháng 10/2008 (nguồn: www.apnic.net )

 

b. Thời điểm các nước trong khu vực bắt đầu quan tâm đến Ipv6

Hình 2: Thời điểm Ipv6 bắt đầu thâm nhập vào các Quốc gia / vùng lãnh thổ trong khu vực APNIC  (nguồn: www.apnic.net)

 

Tính từ năm 1999, khi các quốc gia đầu tiên trong khu vực (Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và Singapore) xin cấp phát Ipv6, cho đến nay đã có 21 Quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc khu vực APNIC được cấp phát Ipv6. Việt Nam tham gia vào lĩnh vực này năm 2004.

c. Số lượng vùng địa chỉ Ipv6 được phân bổ theo tiêu chuẩn ISP

Theo chính sách của APNIC, các thành viên là ISP sẽ được phân bổ vùng địa chỉ Ipv6 có kích thước tối thiểu là /32 để triển khai và cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Hiện ở Việt Nam có 8 vùng địa chỉ dạng này.

Hình 3: Số lượng các vùng địa chỉ Ipv6 được phân bổ theo tiêu chuẩn ISP trong khu vực APNIC (nguồn www.apnic.net)

d. Số lượng vùng địa chỉ Ipv6 cấp phát cho IX

APNIC cấp vùng địa chỉ Ipv6 độc lập có kích thước tổi thiểu /48 cho bất kỳ điểm trung chuyển Internet (IX) trong khu vực có nhu cầu. Việt Nam đang có 1 vùng dạng này.

Hình 4: Số lượng vùng địa chỉ Ipv6 cấp phát cho IX trong khu vực APNIC (nguồn www.apnic.net)

 

e. Số lượng vùng địa chỉ Ipv6 cấp phát cho các mạng cơ sở hạ tầng tiêu chuẩn

APNIC cấp vùng địa chỉ Ipv6 độc lập có kích thước tổi thiểu /32 cho các mạng cơ sở hạ tầng tiêu chuẩn bao gồm: mạng IANA, RIR, NIR, máy chủ tên miền gốc (Root DNS Server), máy chủ tên miền cấp cao chung, máy chủ tên miền cấp cao mã quốc gia.

Hình 5: Số lượng vùng địa chỉ Ipv6 cấp phát cho các mạng cơ sở hạ tầng tiêu chuẩn trong khu vực APNIC (nguồn www.apnic.net )

f. Số lượng vùng địa chỉ Ipv6 cấp phát cho các tổ chức nhỏ kết nối đa hướng

            APNIC cấp phát cho các tổ chức nhỏ kết nối đa hướng vùng địa chỉ có kích thước tối thiểu /48. Do đặc thù ở Việt Nam, các thành viên nhỏ (đang sử dụng dưới 16 class C địa chỉ Ipv4) chiếm tỷ lệ cao dẫn đến số lượng vùng địa chỉ Ipv4 được cấp theo tiêu chuẩn này ở Việt Nam nhiều nhất trong khu vực.

Hình 6: Số lượng vùng địa chỉ Ipv6 được cấp theo tiêu chuẩn tổ chức nhỏ kết nối đa hướng trong khu vực APNIC (nguồn www.apnic.net)

 

3. Số liệu tài nguyên IPv6 đã cấp phát trên phạm vi toàn cầu.

Tính đến tháng 10/2008, đã có 123 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới được cấp phát sử dụng địa chỉ Ipv6 với tổng cộng 2640 vùng địa chỉ.

Mặc dù Việt Nam đứng thứ 22 trong danh sách về số lượng vùng địa chỉ Ipv6 được cấp phát, và là vị trí cao nhất so với các nước trong khu vực Đông Nam Á, tuy nhiên, căn cứ trên số lượng vùng địa chỉ Ipv6 đã xuất hiện trên bảng định tuyến toàn cầu (thể hiện việc có triển khai sử dụng thực tế) thì Việt Nam vẫn còn đứng sau các nước Thái Lan, Indonesia, Philipin, Malaysia và  Singapore.

STT

Tên nước /
 vùng lãnh thổ

Số vùng đã xuất hiện
trên bảng định tuyến
toàn cầu

Tổng số vùng đã
được cấp phát

1

United States

219

684

2

Germany

103

197

3

United Kingdom (Great Britain)

63

139

4

Japan

69

132

5

Netherlands, The

48

89

6

France

31

71

7

Italy

31

66

8

Switzerland

31

63

9

Australia

17

55

10

Korea

17

53

11

Sweden

22

52

12

Canada

21

49

13

Russia

15

45

14

Poland

19

40

15

Czech Republic

23

39

16

China

18

39

17

Austria

17

36

18

Norway

8

33

19

New Zealand

18

32

20

Taiwan

20

31

21

Spain

14

30

22

Vietnam

3

24

23

Ireland

14

24

24

South Africa

8

23

25

Denmark

8

23

26

Belgium

7

22

27

Finland

13

21

28

Thailand

10

21

29

Argentina

4

20

30

Indonesia

9

20

31

Mexico

6

20

32

Portugal

8

19

33

Malaysia

8

18

34

Singapore

6

18

35

Europe

12

18

36

Hong Kong

9

17

37

India

3

17

38

Turkey

1

17

39

Hungary

5

16

40

Luxembourg

7

14

41

Venezuela

7

14

42

Asian Pacific

1

12

43

Slovakia

7

12

44

Estonia

9

12

45

Ukraine

5

11

46

Philippines

7

11

47

Chile

3

10

48

Iran

0

10

49

Uruguay

5

9

50

Bulgaria

2

9

51

Colombia

0

8

52

Greece

2

7

53

Slovenia

3

7

54

Peru

0

7

55

Pakistan

2

7

56

Bangladesh

0

6

57

Israel

3

6

58

Romania

2

6

59

Kenia

1

6

60

Mauritius

4

5

61

Egypt

2

5

62

Lithuania

2

5

63

Latvia

1

5

64

Iceland

1

5

65

Dominican Republic

1

4

66

Croatia

1

4

67

Cuba

3

4

68

Serbia

0

4

69

Guatemala

1

4

70

Cyprus

1

4

71

Malta

2

3

72

Sri Lanka

1

3

73

Brazil

0

3

74

Equador

2

3

75

Netherlandse Antillen

1

3

76

Panama

1

3

77

Costa Rica

0

3

78

Morocco

0

3

79

Tanzania

0

3

80

Nicaragua

0

2

81

Saudi Arabia

1

2

82

Bolivia

0

2

83

Tunisia

1

2

84

Fiji

1

2

85

Armenia

1

2

86

International

2

2

87

Trinidad and Tobago

1

2

88

Macau

0

2

89

Cote d'Ivoire

1

2

90

Senegal

1

1

91

Bermuda

0

1

92

Algeria

0

1

93

Rwanda

0

1

94

Haiti

0

1

95

Nepal

0

1

96

United Arab Emirates

0

1

97

El Salvador

1

1

98

Mozambique

0

1

99

Bahrain

0

1

100

Paraguay

0

1

101

Seychelles

0

1

102

Angola

0

1

103

Bosnia and Herzegovina

0

1

104

Republic of Macedonia

0

1

105

Czechoslovakia

1

1

106

Andorra

0

1

107

Moldova

0

1

108

Nigeria

0

1

109

Falkland Islands

0

1

110

Ghana

0

1

111

Vatican City

1

1

112

Qatar

1

1

113

Puerto Rico

0

1

114

Malawi

1

1

115

Republic of Djibouti

0

1

116

Papua New Guinea

0

1

117

Zimbabwe

0

1

118

Cameroon

0

1

119

Bahamas

0

1

120

Fuerstentum Liechtenstein

1

1

121

Sudan

0

1

122

Oman

0

1

123

Monaco

0

1

Bảng 1: Danh sách các quốc gia / vùng lãnh thổ đã được cấp  phát địa chỉ Ipv6 tính đến tháng 10/2008 (nguồn: http://www.sixxs.net)