BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Hiện trạng triển khai IPv6 toàn cầu qua các con số thống kê và dự án khảo sát mức độ ứng dụng IPv6 (31/05/2012)

Mức độ ứng dụng triển khai IPv6 thực của  thế giới hiện ra sao, khu vực và quốc gia nào đang tiên phong trong việc ứng dụng IPv6? Đây luôn là câu hỏi được quan tâm bởi các thành phần tham gia Internet: các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà xây dựng chính sách … Với bản chất rộng lớn không biên giới của Internet, việc đánh giá tổng thể mức độ ứng dụng IPv6 là một công việc không dễ dàng và không thể có câu trả lời tuyệt đối. Nhiều tổ chức quốc tế đã thực hiện các nỗ lực khảo sát đánh giá về hiện trạng IPv6 theo các phương thức khác nhau trong từng lĩnh vực, từ đo đạc lưu lượng IPv6, đánh giá mức độ tăng trưởng của thông tin IPv6 trên bảng định tuyến toàn cầu cho tới đánh giá khả năng truy cập qua IPv6 của các Website phổ biến. Bài viết dưới đây tập hợp một số số liệu thống kê và kết quả khảo sát của một số dự án đánh giá về IPv6. Mỗi mảng số liệu, mỗi dự án đánh giá chỉ phản ánh được về IPv6 trong một khía cạnh nhất định. Tuy nhiên tập hợp lại chúng ta có thể thấy một bức tranh tương đối về hình ảnh và sự tăng trưởng của mức độ ứng dụng IPv6 trong hoạt động Internet toàn cầu. (Nội dung chi tiết)