BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương cạn kiệt địa chỉ IPv4 (15/04/2011)

Vào hồi 6 giờ 00 giờ Hà Nội (9 giờ 00 phút UCT +10) ngày 15/04/2011, Tổ chức quản lý địa chỉ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đã ra thông báo Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương chính thức hết địa chỉ IPv4 và bắt đầu chuyển sang áp dụng chính sách cấp IPv4 từ khối /8 cuối cùng (chỉ để phục vụ cho các thành viên trong quá trình chuyển đổi sang IPv6 tham khảo tại website: http://www.apnic.net/publications/news/2011/final-8 )

Với tốc độ tiêu thụ tài nguyên IPv4 lớn nhất trên toàn cầu, Châu Á – Thái Bình Dương là khu vực đầu tiên chính thức bước vào giai đoạn cạn kiệt IPv4. Toàn bộ số lượng địa chỉ IPv4 còn lại của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương chỉ còn lại một khối /8 cuối cùng. Vùng địa chỉ này chỉ được cấp hết sức hạn chế nhằm phục vụ cho mục đích triển khai IPv6 để thay thế cho IPv4 tiếp nối hoạt động và dịch vụ Internet.

Theo chính sách chung của khu vực, kể từ ngày 15/04/2011, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) chính thức áp dụng chính sách cấp phát IPv4 cho giai đoạn cạn kiệt IPv4. Cụ thể:

Sau gần hai năm nghiên cứu xây dựng trên cơ sở ý kiến đóng góp của giới chuyên gia, bộ ngành liên quan và tham khảo kinh nghiệm triển khai của quốc tế, Ban Công tác đã hoàn thiện và trình Bộ Thông tin – Truyền thông Kế hoạch Hành động Quốc gia IPv6.

1- Ngừng tiếp nhận các yêu cầu xin cấp IPv4 với khối lượng lớn hơn /22.

2- Mỗi tổ chức chỉ được xin cấp một lần duy nhất với lượng địa chỉ tối đa /22 (1024 địa chỉ) để phục vụ cho việc triển khai địa chỉ IPv6, thay thế cho IPv4.

Hiện tại, triển khai IPv6 là yêu cầu cấp thiết và bắt buộc đối với tất cả các tổ chức tham gia hoạt động Internet. Tại Việt Nam, các tổ chức, doanh nghiệp cần phải đẩy nhanh việc triển khai sử dụng IPv6 theo sát Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 đã được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tại Quyết định số 433/QĐ-BTTTT ngày 29 /03/2011 và Chỉ thị số 03/2008/CT-BTTTT ngày 06/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thúc đẩy sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6.

Việt Nam đã có các chính sách hỗ trợ tối đa về phí cho địa chỉ IPv6. Cụ thể, mọi thành viên đã được cấp IPv4 đều được quyền xin cấp miễn phí các vùng địa chỉ IPv6 lớn tương ứng theo mức sử dụng IPv4 hiện có để phục vụ cho việc triển khai IPv6 trên mạng lưới của mình. Chi tiết tham khảo tại đây.