BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Kiện toàn Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia (07/04/2016)

Ngày 07/04/2016, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 541/QĐ-BTTTT ngày 07/04/2016 về việc kiện toàn Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 Quốc gia (thay thế Quyết định số 1190/QĐ-BTTTT) do Ông Phan Tâm – Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm Trưởng Ban, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) là Thường trực Ban, thành viên Ban gồm đại diện VNNIC, các đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Giáo dục – Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, các ISP.

Chức năng, nhiệm vụ

Ban Công tác có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển và ứng dụng IPv6, xây dựng kế hoạch và lộ trình triển khai việc chuyển đổi IPv4 sang IPv6 tại Việt Nam

Cơ cấu tổ chức

Ban Công tác do Phan Tâm – Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm Trưởng Ban, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) là Thường trực Ban, thành viên Ban gồm đại diện VNNIC, các đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Giáo dục – Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, các ISP. Ban Công tác có Tổ giúp việc thực hiện nhiệm vụ giúp Ban Công tác thực hiện các nhiệm vụ của Ban

Danh sách thành viên

 1. Trưởng ban: Ông Phan Tâm – Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
 2. Phó Trưởng ban: Ông Trần Minh Tân – Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Bộ Thông tin và Truyền thông.
 3. Thành viên Trường thực – Tổ trưởng tổ giúp việc: Ông Nguyễn Hồng Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông.
 4. Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;
 5. Ông Trần Mạnh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;
 6. Ông Trần Duy Ninh, Phó Cục trưởng, Cục Bưu điện Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;
 7. Ông Đinh Quang Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;
 8. Ông Triệu Minh Long, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;
 9. Bà Tô Thị Thu Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;
 10. Ông Trần Hồng Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;
 11. Ông Vũ Tuấn Lâm, Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;
 12. Ông Đinh Quang Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin, Văn phòng Trung ương Đảng, Thành viên;
 13. Ông Nguyễn Sơn Hải, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành viên;
 14. Ông Nguyễn Tuấn Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Mạng thông tin khoa học và công nghệ tiên tiến, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, Thành viên;
 15. Ông Tô Mạnh Cường, Phó Tổng giám đốc, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Tập đoàn VNPT), Thành viên;
 16. Ông Hoàng Sơn, Phó Tổng giám đốc, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Tập đoàn Viettel), Thành viên;
 17. Ông Vũ Thế Bình, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần NetNam, Thành viên;
 18. Ông Nguyễn Bảo Long, Phó Tổng Giám đốc, Tổng công ty Viễn thông MobiFone, Thành viên;
 19. Ông Trần Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm điều hành mạng, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, Thành viên.

Danh sách Tổ giúp việc:

 1. Ông Nguyễn Hồng Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổ trưởng;
 2. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Trưởng phòng Quản lý tài nguyên Internet, Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;
 3. Ông Nguyễn Trường Thành, Trưởng phòng Kỹ thuật, Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;
 4. Ông Nguyễn Trường Giang, Trưởng Đài DNS và VNIX, Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;
 5. Bà Phan Thị Nhung, Chuyên viên phòng Quan hệ cộng đồng và Thống kê, Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;
 6. Ông Ngô Thanh Hiển, Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục Bưu điện Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên
 7. Ông Đỗ Xuân Bình, Chuyên viên Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;
 8. Ông Bùi Thanh Duy, Chuyên viên Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành viên;
 9. Ông Nguyễn Vũ, Trưởng Ban Công nghệ Thông tin, Tổng công ty Viễn thông MobiFone, Thành viên;
 10. Ông Đồng Văn Quỳnh, Trưởng Ban Quản lý và Điều hành mạng, Tổng công ty Viễn thông MobiFone, Thành viên;
 11. Ông Bùi Thanh Liêm, Chuyên viên Ban Công nghệ Thông tin, Tổng công ty Viễn thông MobiFone, Thành viên.