BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An chuyển đổi hạ tầng CNTT của tỉnh sang IPv6 (25/12/2018)

Sau một năm thực hiện thỏa thuận hợp tác, ngày 25/12/2018, Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT) tỉnh Long An đã phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình phối hợp thực hiện quản lý và phát triển tài nguyên Internet trên địa bàn tỉnh Long An và phổ biến nâng cao nhận thức, yêu cầu chuyển đổi IPv6. Tham dự hội nghị có đại diện của VNNIC, lãnh đạo, cán bộ Sở TTTT Long An, lãnh đạo và các cán bộ phụ trách CNTT của các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Long An, đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Kết quả triển khai thí điểm và lộ trình chuyển đổi IPv6 của tỉnh Long An

Hội nghị đã đánh giá tình hình phối hợp thực hiện quản lý và phát triển tài nguyên Internet trên địa bàn tỉnh Long An, trong đó điểm nhấn là kết quả thí điểm chuyển đổi IPv6 trên hệ thống mạng của Sở và lộ trình triển khai chuyển đổi IPv6 cho toàn tỉnh đến năm 2022. Năm 2018, Sở TT&TT tỉnh Long An đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thí điểm chuyển đổi IPv6 trên hệ thống mạng của Sở và bước đầu đạt được nhiều kết quả khả quan: chuyển đổi IPv6 cho máy tính văn phòng, máy in, truy cập Internet Wifi, trang thông tin điện tử quản lý văn bản và điều hành của Sở hoạt động song song IPv4/IPv6. Nhìn chung, các hệ thống thí điểm chuyển đổi IPv6 hoạt động tốt. Đây là bước đệm đầu tiên, là cơ sở để tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh Long An ban hành lộ trình triển khai chuyển đổi IPv6 trên hệ thống mạng của tỉnh theo Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 làm nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, các dịch vụ hành chính công trực tuyến.

Với mục tiêu hoàn thiện và nâng cấp cơ sở hạ tầng IPv6, chuyển đổi IPv6 cho mạng lưới, dịch vụ, ứng dụng, phần mềm và thiết bị trên toàn mạng của tỉnh, dự kiến lộ trình chuyển đổi IPv6 được tỉnh xác định như sau:

- Năm 2019: Xây dựng kế hoạch chuyển đổi IPv6 tổng thể, quy hoạch sử dụng địa chỉ IPv6, và thực hiện việc chuyển đổi IPv6 một cách phù hợp với điều kiện của từng đơn vị.

- Năm 2020: Sơ kết đánh giá kết quả chuyển đổi đến năm 2020 và tiếp tục chuyển đổi theo lộ trình;

- Năm 2022: Tổng kết đánh giá kết quả.

Ông Hồ Văn Dân, PGĐ Sở TT&TT tỉnh Long An báo cáo tại Hội nghị

VNNIC sẵn sàng tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ Long An thực hiện hoàn thành chuyển IPv6 trên địa bàn tỉnh

Tại hội nghị, Trung tâm Internet Việt Nam đã chia sẻ, cập nhật thông tin Tổng quan về triển khai IPv6 tại Việt Nam và hoạt động thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia; Hướng dẫn triển khai ứng dụng IPv6 trong mạng lưới, dịch vụ của tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước.

Phát biểu đại diện Trung tâm Internet Việt Nam, Ông Đỗ Quang Trung, Trưởng chi nhánh Trung tâm Internet Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà hai bên đã đạt được trong việc triển khai chương trình hợp tác năm 2018, đồng thời nhấn mạnh: việc quy hoạch sử dụng tài nguyên Internet thống nhất, kết nối trung tâm dữ liệu đa hướng (multi-home) sử dụng tài nguyên địa chỉ Internet độc lập, chuyển đổi sang IPv6 là việc làm căn bản, cốt lõi để xây dựng một hạ tầng CNTT hiện đại, kết nối liên thông, đảm bảo an toàn thông tin mạng. Tài nguyên IPv6 ở Việt Nam đã được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng cho việc hiện thực hoá IoT/SmartCity. VNNIC khẳng định sẵn sàng tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ Long An thực hiện hoàn thành chuyển IPv6 trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình thực tế, hoàn thành mục tiêu theo Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6.

Ông Đỗ Quang Trung, Trưởng chi nhánh VNNIC tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị

Nhận thấy những hiệu quả thiết thực trong công tác quản lý và phát triển tài nguyên tại địa phương, nhân dịp này, VNNIC và Sở TT&TT tỉnh Long An đã tiếp tục ký kết Chương trình phối hợp về công tác quản lý và phát triển tài nguyên Internet trên địa bàn tỉnh Long An năm 2019.

VNNIC và Sở TT&TT tỉnh Long An ký kết Chương trình hợp tác năm 2019