BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tổ chức quản lý địa chỉ IP toàn cầu (NRO-ICANN) thông báo số lượng địa chỉ IPv4 còn lại trên toàn cầu chưa tới 10% (25/12/2009)

Tổ chức quản lý địa chỉ IP toàn cầu (NRO-ICANN) đã có thông cáo chính thức về việc nguồn tài nguyên địa chỉ IPv4 còn lại hiện nay trên toàn cầu chưa tới 10%.

Vùng địa chỉ IPv4 ít ỏi còn lại này đã đánh dấu khoảnh khắc cạn kiệt nguồn tài nguyên IPv4, có tác động lớn tới hệ thống mạng lưới tương lai của các doanh nghiệp, tổ chức trên toàn cầu. Việc triển khai IPv6 – giao thức Internet thế hệ mới – là vấn đề sống còn đối với sự phát triển của mạng Internet.

Với sự kiện NRO ra thông cáo chính thức trên toàn cầu về sự cạn kiệt nguồn địa chỉ IPv4, việc cấp phat địa chỉ IPv4 sẽ ngày càng bị thắt chặt và hạn chế. Các doanh nghiệp Internet của Việt Nam cũng sẽ chịu tác động không nhỏ bởi sự thắt chặt trong chính sách cấp phát địa chỉ IPv4 từ các tổ chức quản lý tài nguyên địa chỉ IP quốc tế.

Bạn đọc có thể tham khảo bản tổng hợp thông tin thống kê về tình hình IPv4 của VNNIC tại đây.