BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thực hiện công tác báo cáo kết quả triển khai IPv6 trong 6 tháng đầu năm 2021 (20/07/2021)

Việt Nam đã hoàn thành Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 (2011-2019), về cơ bản đã chuyển đổi mạng Internet hoạt động an toàn, ổn định với IPv6. Tới tháng 6/2021, tỷ lệ sử dụng IPv6 trên Internet Việt Nam đạt 45%, hơn 34 triệu người sử dụng truy cập Internet IPv6, đứng thứ 2 khu vực ASEAN, nhóm 10 nước cao nhất toàn cầu (nguồn APNIC).

Giai đoạn 2021-2025, công tác triển khai IPv6 Việt Nam được thực hiện theo mục tiêu “Chuyển đổi toàn bộ mạng Internet Việt Nam sang ứng dụng địa chỉ giao thức Internet thế hệ mới (IPv6)” tại Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ; công tác chuyển đổi IPv6 cho mạng lưới, dịch vụ CQNN theo Chương trình IPv6 For Gov ; theo đó: chuyển đổi toàn bộ mạng Internet Việt Nam sang IPv6, sẵn sàng hoạt động thuần IPv6 (IPv6 only) vào năm 2025.
 
Để thực hiện công tác báo cáo Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, cũng như phối hợp thúc đẩy triển khai công việc trong thời gian tới, Các doanh nghiệp phối hợp cung cấp các thông tin về kết quả triển khai công tác cũng như các khó khăn vướng mắc:
1. Hiện trạng triển khai IPv6 trên mạng lưới, dịch vụ.
2. Các vấn đề vướng mắc, tồn tại và lý do chậm triển khai IPv6.
3. Các giải pháp giải quyết vấn đề tồn tại và Kế hoạch cụ thể để hoàn thành chuyển đổi IPv6 cho 100% hệ thống mạng, dịch vụ Internet.
4. Các kiến nghị, đề xuất.
 
Mẫu cung cấp thông tin tại đây.
 
Nội dung cung cấp thông tin theo mẫu đính kèm gửi về VNNIC trước ngày 26/7/2021 (gửi bản mềm qua đường thư điện tử tới địa chỉ info@vnnic.vn).