BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tổng kết Giai đoạn 1 chương trình IPv6 For Gov, triển khai nhiệm vụ 2023 và giai đoạn 2023 - 2025 (28/03/2023)

Ngày 28/3/2023, Trung tâm Internet Việt Nam - Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tổng kết Giai đoạn 1 Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 (Chương trình IPv6 For Gov), triển khai nhiệm vụ năm 2023 và Giai đoạn 2 Chương trình IPv6 For Gov (2023 – 2025). Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long chủ trì. Tham dự có đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị chuyên trách CNTT các Bộ ngành; Lãnh đạo, chuyên viên các Sở Thông tin và Truyền thông toàn quốc; Lãnh đạo, cán bộ chuyên trách công tác IPv6 các doanh nghiệp viễn thông chủ đạo.


Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long chủ trì Hội nghị

Chương trình IPv6 For Gov cho cơ quan nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 

Ngày 14/01/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) đã chính thức ban hành Chương trình IPv6 For Gov giai đoạn 2021-2025, giao Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) chủ trì thực hiện. Chương trình IPv6 For Gov có hai giai đoạn:

- Giai đoạn 1 (2021-2022) với mục tiêu chính: 50% Bộ, ngành, địa phương ban hành kế hoạch IPv6 và chuyển đổi thành công IPv6 cho Cổng Thông tin điện tử (TTĐT), dịch vụ công (DVC).

- Giai đoạn 2 (2023-2025) với mục tiêu chính: 100% Bộ, ngành, địa phương ban hành kế hoạch IPv6 và chuyển đổi thành công IPv6 cho Cổng TTĐT, DVC.

Trong suốt giai đoạn vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiên phong, đồng hành cùng các Bộ, ngành, địa phương xúc tiến, hỗ trợ và đảm bảo cho việc thực hiện thành công toàn bộ quá trình chuyển đổi IPv6 cho mạng lưới, dịch vụ CNTT của cơ quan nhà nước (CQNN).

Bà Trần Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Internet Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Giai đoạn 1 (2021-2022) của Chương trình IPv6 For Gov đã đạt và vượt mục tiêu đề ra

Kết quả triển khai Chương trình IPv6 For Gov Giai đoạn 1 đã đạt và vượt mục tiêu đề ra với  94% Bộ, ngành, địa phương đã ban hành kế hoạch chuyển đổi IPv6 (vượt 88% so với mục tiêu Giai đoạn 1); 78% Bộ, ngành, địa phương đã chuyển đổi thành công IPv6 cho Cổng TTĐT, dịch vụ công (vượt 55% so với mục tiêu Giai đoạn 1). Đào tạo nguồn nhân lực: mục tiêu đào tạo 500 chuyên gia IPv6 trong 5 năm, qua 02 năm, đã đào tạo 1318 cán bộ/chuyên gia IPv6 (gấp 2,6 lần mục tiêu 5 năm). Kết quả giai đoạn 1 Chương trình IPv6 For Gov đã cho thấy sự nỗ lực của Bộ TTTT cũng như các Bộ, ngành địa phương trong việc chuyển đổi mạng Internet Việt Nam sang IPv6. Đây cũng là tiền đề quan trọng để bước vào giai đoạn 2 của Chương trình (2023-2025).

Ông Nguyễn Trường Giang - Phó Giám đốc VNNIC báo cáo về kết quả triển khai Chương trình IPv6 For Gov Giai đoạn 1

Giai đoạn 2 Chương trình IPv6 For Gov: 100% Bộ, ngành, địa phương chuyển đổi IPv6 thành công cho hạ tầng mạng, dịch vụ CNTT và sẵn sàng triển khai thuần IPv6 (IPv6 only).

Giai đoạn 2023-2025, Chương trình IPv6 For Gov sẽ tập trung và hoàn thành chuyển đổi IPv6 cho Trung tâm dữ liệu, mạng WAN, các phần mềm, ứng dụng; triển khai thí điểm hoạt động thuần IPv6 (IPv6 only) cho một số khu vực, dịch vụ. Mục tiêu hướng tới 100% Bộ, ngành, địa phương chuyển đổi IPv6 thành công cho hạ tầng mạng, dịch vụ CNTT và sẵn sàng triển khai IPv6 only.

Để đạt được mục tiêu này, Thứ trưởng Phạm Đức Long đã chỉ đạo Tập đoàn VNPT, Tập đoàn Viettel đồng bộ, triệt để kích hoạt dịch vụ IPv6, hỗ trợ các CQNN chuyển đổi thành công IPv6 cho cổng thông tin, cổng dịch vụ công và mạng truy cập của các CQNN; các doanh nghiệp chủ động cung cấp các gói dịch vụ vụ tư vấn, chuyển đổi IPv6 cho hạ tầng mạng, dịch vụ CNTT,… cho CQNN.

Các doanh nghiệp cần quyết liệt triển khai để hoàn thành mục tiêu IPv6 quốc gia (2023-2025)

Năm bản lề 2023, Bộ TT&TT đặt mục tiêu vượt bậc trong công tác chuyển đổi IPv6 cho Internet Việt Nam, với mục tiêu bứt phá đạt tỉ lệ sử dụng IPv6 60-70%. Bên cạnh sự nỗ lực của các Bộ, ngành, địa phương theo chương trình IPv6 For Gov, để đạt được các mục tiêu chuyển đổi IPv6 quốc gia (đến năm 2025, 100% người sử dụng truy cập Internet quốc gia), các doanh nghiệp CNTT cần đẩy mạnh, quyết liệt triển khai, đặc biệt là nhóm các doanh nghiệp chủ đạo (Tập đoàn VNPT, Tập đoàn Viettel, FPT Telecom, MobiFone). Đây là các doanh nghiệp đang cung cấp 96% dịch vụ cho người dùng Internet Việt Nam. Song song với đó là các doanh nghiệp ISP, Mobile, IDC, Cloud, nội dung số.

Tại hội nghị,Thứ trưởng Phạm Đức Long chỉ đạo các Bộ ngành địa phương quyết liệt thực hiện chuyển đổi, đây là vấn đề sống còn để thực hiện kế hoạch phát triển chính phủ số, chuyển đổi số quốc gia; giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp đi đầu, hỗ trợ các Bộ nganh địa phương chuyển đổi hạ tầng, dịch vụ, có lộ trình cụ thể để chuyển đổi cho các thuê bao đầu cuối còn lại chưa hỗ trợ IPv6, phấn đấu hoàn thành mục tiêu quốc gia.

Trong thời gian tới VNNIC cần tiếp tục hoạt động tuyên truyền, đào tạo, hỗ trợ và giám sát quá trình chuyển đổi, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện, tham mưu tư vấn lãnh đạo Bộ các vấn đề chính sách, và chủ trương nhằm thúc đẩy chuyển đổi, hoàn thành mục tiêu chương trình IPv6 For Gov và duy trì tăng thứ hạng chuyển đổi quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long chỉ đạo Hội nghị

Giai đoạn 2023-2025, mục tiêu Chuyển đổi toàn bộ Internet Việt Nam sang IPv6, 100% thuê bao Internet Việt Nam hoạt động với IPv6 (Fixed, Mobile); 100% doanh nghiệp IDC, Cloud, Hosting, nội dung số …cung cấp dịch vụ trên nền IPv6; Triển khai IPv6 only, IPv6 cho 5G, Cloud, IoT và nghiên cứu triển khai IPv6+.

Kết quả IPv6 Việt Nam:

Tính đến tháng 12/2022, tỷ lệ sử dụng IPv6 Việt Nam đạt 53%, thứ 10 toàn cầu với hơn 65 triệu thuê bao IPv6 (FTTH, Mobile).