BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Triển khai IPv6 tại Việt Nam - Đâu là rào cản và thách thức thực sự (31/05/2012)

Sau khi khu vực APNIC chính thức cạn kiệt IPv4 vào tháng 4/2011, triển khai IPv6 đã không còn là trào lưu riêng của một quốc gia hay khu vực nào mà đã thực sự trở thành một xu thế mạnh mẽ và có sức lan tỏa rộng. Giai đoạn này cũng ghi nhận sự quan tâm chung của toàn cầu xoay quanh câu hỏi “đâu là rào cản và thách thức cho triển khai IPv6?”.  Một điều khá rõ ràng là không có đáp án chung cho bài toán nêu trên. Mỗi khu vực, mỗi quốc gia, mỗi doanh nghiệp đều phải dựa trên đặc thù phát triển của riêng mình để nhận định đúng đâu là rào cản và thách thức thực sự.(Nội dung chi tiết)