BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tư vấn, hỗ trợ triển khai IPv6 cho Sở TT&TT tỉnh Bắc Giang và Sở TT&TT tỉnh Quảng Ninh (T6/2019)

Tiếp nối chuỗi hoạt động trong phạm vi chương trình Hỗ trợ triển khai IPv6 cho cơ quan Nhà nước (IPv6 For Gov), Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) – Thường trực Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia tổ chức chương trình tư vấn cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang (12/6/2019) và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh (21/6/2019). Chương trình đã hỗ trợ tư vấn cho các Sở Thông tin và Truyền thông về việc kiến trúc lại hạ tầng công nghệ thông tin tối ưu, xây dựng kế hoạch ứng dụng IPv6 và cách thức triển khai công nghệ IPv6 cho hệ thống, mạng lưới, cổng thông tin, dịch vụ công trực tuyến ... trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh.

Sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) gửi văn bản đến các Bộ, cơ quan nhà nước trên các tỉnh toàn quốc về tăng cường triển khai ứng dụng IPv6, hàng loạt các Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT) đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch chuyển đổi IPv6 để hoàn tất mục tiêu Kế hoạch thúc đẩy triển khai IPv6 năm 2019. Trong đó, Sở TT&TT tỉnh Bắc Giang và Sở TT&TT tỉnh Quảng Ninh đã đề xuất chương trình làm việc trực tiếp với Trung tâm Internet Việt Nam – Thường trực Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia để được tư vấn trực tiếp về xây dựng kế hoạch và cách thức triển khai công nghệ IPv6.

Trong buổi làm việc, VNNIC đã hướng dẫn cụ thể, tư vấn về giải pháp, cách thức xây dựng kế hoạch, lộ trình chuyển đổi sang IPv6 gồm 3 giai đoạn, 10 bước dựa trên tình hình thực tế của địa bàn (tham khảo 03 giai đoạn - 10 bước chuyển đổi IPv6 cho hệ thống CNTT của cơ quan Nhà nước tại đây). Trong đó, đối với hiện trạng của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang, các đơn vị cần chú trọng việc lập kế hoạch chuyển đổi IPv6 tổng thể, chi tiết cho mạng lưới, dịch vụ của mình và đánh giá tổng các thiết bị phần mềm, hạ tầng, hệ thống DNS và đăng ký, sử dụng địa chỉ IPv4, IPv6 và số hiệu mạng (ASN) độc lập để kiến trúc lại hạ tầng mạng lưới, thiết lập hệ thống mạng độc lập.

Chương trình làm việc tư vấn, hỗ trợ triển khai IPv6 cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang tại Trụ sở VNNIC ngày 21/6/2019

Theo nội dung làm việc, Sở TT&TT tỉnh Bắc Giang dự kiến sẽ nhanh chóng hoàn tất chuyển đổi IPv6 cho Cổng thông tin điện tử của Sở. Bên cạnh đó, tiếp thu các tư vấn của VNNIC, đơn vị sẽ xây dựng kế hoạch chuyển đổi IPv6 chi tiết và dài hạn trên địa bàn, đặc biệt ưu tiên việc ứng dụng IPv6 cho dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

Tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh, hiện Sở TT&TT tỉnh Quảng Ninh đã đăng ký địa chỉ IPv6, IPv4, số hiệu mạng (ASN) độc lập và sẽ nhanh chóng hoàn thiện kế hoạch để tiến hành thực hiện chuyển đổi IPv6 toàn diện trên địa bàn. Trong buổi làm việc với Sở TT&TT tỉnh Quảng Ninh, bên cạnh trao đổi, tư vấn về công tác chuyển đổi IPv6 tại địa phương, VNNIC và Sở cũng trao đổi cung cấp thông tin về tình hình sử dụng tài nguyên Internet quốc gia, việc đăng ký, thanh tra, kiểm tra việc sử dụng tên miền quốc tế tại địa phương,...

 

Chương trình làm việc về tăng cường quản lý và thúc đẩy phát triển tài nguyên Internet quốc gia giữa VNNIC và cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh ngày 26/6/2019

Trong thời gian tới, VNNIC sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan Nhà nước, đặc biệt là các Sở Thông tin và Truyền thông trên các tỉnh, thành phố để triển khai các hoạt động trong chương trình tổng thể về Hỗ trợ triển khai IPv6 cho cơ quan Nhà nước để hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực trong chuyển đổi IPv6, góp phần phát triển chính phủ điện tử và thành phố thông minh trên nền tảng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6. Theo dõi các tin tức, hoạt động và tình hình triển khai IPv6 cho các cơ quan Nhà nước tại đây: http://ipv6.vn.