BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Vùng địa chỉ IPv4 chỉ còn lại 5% (01/09/2010)

Theo thông tin mới nhất từ Tổ chức quản lý địa chỉ IP toàn cầu IANA, vùng địa chỉ IPv4 còn lại do tổ chức này quản lý chỉ còn lại là 5% sau khi đã cấp cho APNIC thêm 02 khối /08 vào ngày 06/08/2010. Với tốc độ tiêu thụ IPv4 như hiện tại, dự kiến đến tháng 05/2011, hoạt động cấp phát địa chỉ IPv4 sẽ không còn diễn ra theo đúng các chính sách, trình tự như hiện tại và thế giới chính thức bước vào giai đoạn hết địa chỉ IPv4