BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Việt Nam sẽ tổ chức trình diễn về IPv6 trong "IPv6 - Công nghệ và ứng dụng với Việt Nam" (02/06/2012)

Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam diễn ra sự kiện lớn về IPv6 với sự tham gia của các hãng công nghệ lớn trên thế giới. Công nghệ/thiết bị được trình diễn đã được triển khai thực tế và cả những công nghệ/thiết bị sẽ phát triển trong tương lai. Ban tổ chức cho biết một số hãng cũng sẽ trình diễn ứng dụng IPv6 trên thiết bị di động.

Các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet trong nước như VNPT, Viettel, Netnam cũng tham gia trình bày những ứng dụng, dịch vụ đã triển khai trên IPv6.

Phần chính của sự kiện là thảo luận về hiện trạng triển khai và thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 tại các ISP Việt Nam, qua đó giúp cơ quan nhà nước bám sát thực tiễn khi xây dựng chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển IPv6.

Theo lộ trình chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 do Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt, 2012 là năm kết thúc giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn khởi động và chuyển đổi sẽ diễn ra trong những năm sau.

Sự kiện do Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia tổ chức, trong bối cảnh IPv6 sẽ chính thức được các công ty hàng đầu trên thế giới triển khai vào ngày 6/6/2012 tới trong một sự kiện mang tên “Khai trương IPv6 thế giới" - "Wordl IPv6 Launch". Nhiều nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) cùng các "ông lớn" Internet như Facebook, Google, Yahoo và Microsoft Bing đã cam kết sẽ chuyển sang IPv6 lâu dài vào ngày này.

IPV6 là giao thức Internet thế hệ tiếp theo thay cho IPV4 vốn đã cạn kiệt địa chỉ IP. IPv6 cung cấp số địa chỉ IP lên tới con số gần như vô hạn là 2128 địa chỉ (IPv4 chỉ gồm 232 địa chỉ). IPv6 cũng được thiết kế với những khả năng ưu việt đáp ứng nhu cầu của thế hệ mạng mới và hỗ trợ bảo mật vượt trội.

Với tốc độ tiêu thụ IPv4 nhanh nhất thế giới, khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã chính thức hết địa chỉ IPv4 và chuyển sang áp dụng chính sách cấp IPv4 hạn chế từ khối /8 cuối cùng kể từ ngày 15/4/2011. Trong bối cảnh này, việc triển khai IPv6 trở thành yêu cầu cấp thiết và bắt buộc đối với tất cả các cơ quan, tổ chức trong khu vực nếu muốn duy trì hoạt động Internet ổn định