BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNNIC tổ chức buổi hội thảo trực tuyến chuyên đề về quy hoạch địa chỉ IPv6 cho các Sở Thông tin và Truyền thông khu vực miền Trung và Tây nguyên (09/06/2021)

Thực hiện công tác tư vấn, hỗ trợ chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước theo Chương trình IPv6 For Gov giai đoạn 2021-2025 (ban hành theo Quyết định số 38/QĐ-BTTTT ngày 14/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông), ngày 9/6/2021, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tổ chức buổi hội thảo trực tuyến chuyên đề “Hướng dẫn quy hoạch địa chỉ IPv6” cho các Sở Thông tin và Truyền thông khu vực miền Trung và Tây nguyên. Chương trình được thực hiện theo hình thức trực tuyến trên nền tảng VNNIC Internet Academy (https://academy.vnnic.vn). Tham dự buổi đào tạo gồm 30 chuyên viên, kỹ sư là những nhân sự trực tiếp tham mưu xây dựng kế hoạch chuyển đổi IPv6 tại địa phương.

Mục tiêu của chương trình IPv6 for Gov là định hướng, thúc đẩy, hỗ trợ cơ quan nhà nước chuyển đổi IPv6 thành công trên mạng lưới, dịch vụ, song song với quy hoạch nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống CNTT, kết nối Internet, cổng thông tin điện tử, cổng dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước một cách thống nhất, đồng bộ, hiện đại phù hợp với thông lệ quốc tế. Để chuyển đổi thành công hệ thống mạng lưới, dịch vụ sang thế hệ địa chỉ IPv6, một trong những bước quan trọng nhất là quy hoạch địa chỉ IPv6 cho các hệ thống mạng, dịch vụ. Việc quy hoạch địa chỉ IPv6 bài bản, khoa học sẽ giúp cho hệ thống mạng, dịch vụ của các tỉnh thành đảm bảo sự phát triển trong hiện tại và tương lai, hạn chế sự thay đổi trong suốt quá trình triển khai, đồng bộ theo đúng mục tiêu Chương trình IPv6 For Gov.

Qua hội thảo, các cán bộ tham dự đã nắm bắt được cách quy hoạch địa chỉ IPv6 để từ đó tham mưu xây dựng kế hoạch chuyển đổi IPv6 tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Chương trình được tổ chức trực tuyến thông qua nền tảng VNNIC Internet Academy - hệ thống học liệu mở online về Internet do VNNIC xây dựng (cung cấp tại https://academy.vnnic.vn). Trong thời điểm dịch COVID 19 diễn ra phức tạp, việc tổ chức hội thảo, đào tạo trực tuyến là một hướng đi hiệu quả, đảm bảo các công việc không bị gián đoạn. Nội dung tài liệu đào tạo cũng đã được VNNIC chuẩn hóa, công bố trên nền tảng này. 

VNNIC Internet Academy là hệ thống học liệu mở online về Internet được cung cấp tại https://academy.vnnic.vn/  do VNNIC phát triển. Hệ thống cung cấp kiến thức cơ bản, chuyên sâu về Internet, công nghệ mọi đối tượng người dùng Internet Việt Nam. Bên cạnh đó, VNNIC Internet Academy còn là nơi quy tụ các chuyên gia Internet trong và ngoài nước để cùng xây dựng và cung cấp cho cộng động Internet Việt Nam những kiến thức mới nhất, thiết thực nhất góp phần xây dựng phát triển mạng Internet Việt Nam cũng như các nền tảng sử dụng công nghệ Internet.